• 22 lipca 2024 15:44

Kardiolinia.pl – uruchomiono Centrum Edukacji i Wsparcia Pacjenta z Niewydolnością Serca

maj 21, 2024 #Senior, #seniorzy

Kardiolinia.pl to platforma edukacyjna, która została stworzona stworzona przez Asocjację Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Za jej pośrednictwem pacjenci oraz ich bliscy będą mogli rozwiać swoje wątpliwości dotyczące zakończonej hospitalizacji czy dolegliwości sercowych. Z pomocą przyjdzie profesjonalista – edukator (Pielęgniarka Niewydolności Serca). Platforma powstała z myślą o osobach, które są tuż po pobycie w szpitalu, tak aby nauczyć je samoopieki – najczęściej przez pierwsze 2 miesiące dochodzi bowiem do zaostrzenia choroby. Inicjatywa ta została objęta patronatem medialnym przez Ogólnopolski magazyn Głos Seniora.

Jak wynika z badań, na niewydolność serca choruje ponad 1,2 miliona pacjentów w Polsce. Jest ona najczęstszą przyczyną zgonów, jeśli wziąć pod uwagę choroby układu krążenia. Niestety Polska ma najwyższy wskaźnik hospitalizacji z powodu niewydolności serca, dlatego Asocjacja Niewydolności Serca PTK działa na rzecz usprawnienia opieki nad chorymi. 

Wierzymy, że nic tak nie pomoże pacjentom w walce z niewydolnością serca jak dogłębne zrozumienie jej istoty, sposobu działania zastosowanych terapii oraz przede wszystkim umiejętność monitorowania progresji niewydolności serca, oceny swoich objawów, np. przewodnienia i znajomości czynników, które mogą te objawy nasilać. Ważne jest, aby pacjenci czynnie uczestniczyli w procesie leczenia i mieli do tego potrzebne narzędzia. Mamy świadomość, że pobyt w szpitalu nie zaspokaja potrzeb edukacyjnych, głównie ze względu na to, że procesy dzieją się tam bardzo szybko, a pacjent jest w dużym stresie. Dlatego uruchamiając Kardiolinię, dajemy Państwu możliwość rozmowy z Edukatorem, który wyjaśni wątpliwości oraz przekaże niezbędną wiedzę. – podkreśla prof. Agnieszka Pawlak, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK.

Kardiolinia.pl – najważniejsze są pierwsze miesiące po wyjściu ze szpitala

Ostatnie lata stały pod znakiem znaczącej poprawy jakości leczenia niewydolności serca, a to wszystko za sprawą nowych terapii i wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Obecnie leczenie pacjenta z NS opiera się na 4 grupach leków, a kluczowe znaczenie ma kontynuacja tego leczenia po wyjściu pacjenta ze szpitala i umiejętność samoopieki. Jednakże konieczność ponownej hospitalizacji lub interwencji występuje u niemal 40% pacjentów, dlatego tak ważna jest kontrola w pierwszych dniach po leczeniu szpitalnym.

Najważniejsze jest wsparcie

Zadaniem platformy Kardiolinia.pl jest wspieranie pacjentów i ich bliskich w świadomym życiu z chorobą oraz nauka zarządzania swoim zdrowiem czy sprawnego poruszania się po systemie opieki zdrowotnej. P

Pacjent po wyjściu ze szpitala ma wiele obaw i wątpliwości, to dla niego bardzo duża niewiadoma, co przed nim. Dlatego ważne, aby pacjent nie został sam. Druga sprawa to potrzeba motywacji do zmiany stylu życia, by nie zaprzepaścić efektów wdrożonego leczenia. Ja osobiście wiele zawdzięczam pielęgniarkom, które były dla mnie ogromnym wsparciem.powiedział Tomasz Łaszcz, pacjent i wolontariusz Grupy Wsparcia „Niewydolność serca – to się leczy”.

Kardiolinia.pl to platforma edukacyjna online z systemem zapisów na porady edukacyjne, gdzie pacjenci oraz ich bliscy będą mogli uzyskać informacje i praktyczne porady o tym, jak żyć z niewydolnością serca.

Wykwalifikowana kadra

Dzięki Polskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu powstało zaplecze wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek (jest ich ponad 1400). Założeniem Kardiolinii i kolejnych działań PTK jest w pełni wykorzystać potencjał i umiejętności tej kadry dla dobra pacjentów. To Edukatorzy, którzy będą udzielać porad w zakresie: monitorowania objawów niewydolności serca, modyfikacji leczenia diuretycznego, zachowań prozdrowotnych. Dotyczy to również opieki koordynowanej i innych projektów dla pacjentów kardiologicznych, możliwości otrzymania fachowej porady lekarskiej i kierowania do wiarygodnych źródeł informacji.

Więcej informacji na stronie www.kardiolinia.pl