• 22 lipca 2024 16:47

Gmina SKARBIMIERZ

kwi 8, 2024
fot. Lipki z lotu ptaka Widok na wysokości domu ludowego w kierunku Brzegu (Fot Paweł Pawlita)

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Skarbimierz jest typowym przykładem samorządowej jednostki wiejskiej, posiadającej wielofunkcyjny charakter, gdzie wiodącą rolę pełni rolnictwo, a funkcją rozwojową i przyszłościową jest sektor przemysłowy. Gmina jest położona w zachodniej części województwa opolskiego, w odległości 40 km od stolicy województwa – Opola oraz 40 km od stolicy województwa dolnośląskiego – Wrocławia. Cały obszar jednostki znajduje się w rejonie nizinnym. Największą jednostką osadniczą gminy jest miejscowość
Skarbimierz-Osiedle.

Skarbimierz-Osiedle obecnie jest centrum gospodarczym, demograficznym
i administracyjnym Gminy Skarbimierz. Infrastruktura społeczna, techniczna oraz charakter zabudowy w miejscowości Skarbimierz – Osiedle są charakterystyczne dla jednostki typowo miejskiej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powierzchnia obrębu
Skarbimierz – Osiedle wynosi 656.6105 ha. W miejscowości obecnie mieszka 2410 osób – według stanu na dzień 31.12.2022 r. Na terenie przemysłowo – usługowym funkcjonuje Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna, która przyczynia się do lokowania dużych, nowych inwestycji. W zakładach przemysłowo- usługowych miejscowości jest obecnie zatrudnionych ponad 3 tys. pracowników z okolicznych miejscowości.

Gmina Skarbimierz na czele z miejscowością Skarbimierz-Osiedle w ciągu ostatnich kilkunastu lat stała się synonimem dużych inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe
i kulturalne. Ulice, drogi i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną infrastrukturę komunikacyjną.  Środki z wpływów do budżetu pozwalają na realizację licznych inwestycji infrastrukturalnych, dzięki którym Gmina Skarbimierz i sama miejscowość
Skarbimierz-Osiedle to miejsce przyjazne i bezpieczne, w której dobrze się mieszka, uczy
i pracuje. Lokalizacja Gminy Skarbimierz posiada wysoki potencjał do umiejscawiania przemysłu produkcyjnego. Głównym punktem rozwojowym są tutaj tereny inwestycyjne znajdujące się wokół Skarbimierza-Osiedle. Kompleks tych obszarów jest jednym
z największych w województwie opolskim, co jest wykorzystywane do ciągłego pobudzania aktywności gospodarczej tego regionu. Tereny te są sukcesywnie modernizowane w celu dostosowania ich do obecnych standardów, umożliwiających powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. Dzięki takiej działalności grunty te stwarzają możliwości do lokowania tam nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie inwestycji. Istnienie tej przemysłowej strefy wpływa na zróżnicowanie struktury miejscowej gospodarki oraz umożliwia zwiększenie znaczenia gminy, jako ośrodka posiadającego silną pozycję w dziedzinie produkcji i przemysłu. Dodatkowym atutem położenia gminy jest jej bezpośrednia bliskość z głównymi szlakami komunikacyjnymi południowej Polski, przede wszystkim autostrady A4, dróg krajowych nr 39 i 94 oraz szlaku międzynarodowego kolejowego E30 w relacji: Lipsk – Drezno – Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów – Kijów.

Ogólnopolska Karta Seniora

Gdzie można wyrobić Kartę: Karty będą wydawane w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Skarbimierzu ul. Parkowa 12.pok 18 od 7:15 do 15:15, tel (77) 40 46 610

Strona internetowa : www.skarbimierz.pl