• 22 lipca 2024 15:51

GMINA PNIEWY GMINĄ PRZYJAZNĄ SENIOROM

kwi 5, 2024 #Senior, #seniorzy

21 marca, w pierwszy dzień wiosny, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczorudzie odbyła się inauguracja Programu Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora na terenie Urząd Gminy Pniewy. Celem Programu jest aktywizacja seniorów oraz edukacja osób 60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów.

Ponad 60 Seniorów z Urząd Gminy Pniewy zostało zaproszonych na inaugurację programu Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora.

W uroczystości zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach i Klub Senior+ udział wzięli:
Ireneusz Szymczak Wójt Gminy Pniewy
Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński
Radna Gminy Pniewy Urszula Lesiak
Radna Gminy Pniewy Mariola Sitarek
Kierownik GOPS Magdalena Bubek wraz z pracownikami GOPS w Pniewach
Członkowie Klubów Senior + z terenu Gminy Pniewy z Kierownik Aleksandrą Zagawą na czele.

Podczas inauguracji Ambasador Zdrowego Stylu Życia Głos Seniora Marek Pilch wygłosił prelekcję o nazwie Bezpieczny Senior Stop Manipulacji – nie daj się oszukać

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił niezawodny i niepowtarzalny Zespół Pniewy Local Band.

Każdy Senior z Urząd Gminy Pniewy może wyrobić własną Ogólnopolska Karta Seniora. Wystarczy udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, gdzie będzie możliwości wyrobienia Ogólnopolska Karta Seniora. Karta uprawnia do korzystania ze zniżek w wielu punktach całej Polsce: sanatoriach, uzdrowiskach, gabinetach rehabilitacji i instytucjach kultury. Na terenie Urząd Gminy Pniewy jest już jedna firma, która honoruję Ogólnopolska Karta Seniora – jest to Fabryka Angie, która dla posiadaczy karty przygotowała 5% zniżki. Serdecznie gratulujemy Fabryka Angie dołączenia do Programu i zachęcamy kolejne podmioty z Urząd Gminy Pniewy i nie tylko do dołączenia i honorowania Ogólnopolska Karta Seniora.