• 18 lipca 2024 21:23

Przedstawiono założenia bonu senioralnego

mar 22, 2024 #Senior, #seniorzy

Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła założenia bonu senioralnego. Program skierowany jest do seniorów powyżej 75 roku życia i ich pracujących rodzin.

Założenia tzw. bonu senioralnego zapisane są w projekcie Ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem. Bon senioralny to świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te będą obejmowały pomoc w codziennych czynnościach, kontakt z otoczeniem, pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków.

Zasady bonu senioralnego

Budujemy system wsparcia seniora w miejscu jego zamieszkania. Chcę, by kierowanie osób starszych do placówek całodobowych było absolutną ostatecznością – podkreśliła Minister ds. Polityki Senioralnej. Założenia bonu:

  • Program skierowany będzie do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin.
  • Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2 150 zł (co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.).
  • Warunkiem otrzymania wsparcia będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora).

Minister podaje, że bon senioralny to rozwiązanie aktywizacyjne. Z jednej strony pozwoli rodzinom seniorów pozostać na rynku pracy, z drugiej stworzy miejsca pracy dla opiekunów. Wielu z nich wyciągnie z szarej strefy. Wniosek o przyznanie bonu składać będzie rodzina w porozumieniu z seniorem. Według przeprowadzonych szacunków z bonu senioralnego skorzystać będzie mogło ponad 535 tys. osób starszych.

Organizacją usług na rzecz seniora zajmą się samorządy gminne. Będą mogły zrealizować je samodzielnie lub zlecić np. organizacji pozarządowej, podmiotowi ekonomii społecznej czy lokalnej firmie.

Etapy

Pierwszym etapem realizacji programu będzie przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Jednym z wymagań będzie odbycie 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami z niezaspokojonymi potrzebami życia codziennego.

Program będzie posiadał kryteria dochodowe. W przypadku seniora dochód miesięczny nie będzie mógł przekraczać 5 000 zł brutto.

W przypadku członka rodziny kryterium będzie zależeć od tego, czy prowadzi jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Będzie to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

źródło: gov.pl