• 18 lipca 2024 22:51

Uroczyste otwarcie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności w Krakowie

Aby tworzyć lepszą i zdrowszą przyszłość, otwarto Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności w Krakowie przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Uroczysta inauguracja nastąpiła 5 marca 2024 roku.

To ważny moment nie tylko dla Uniwersytetu Rolniczego, ale też dla polskiego społeczeństwa. Uroczyste przecięcie biało-czerwonej wstęgi dokonał JM rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, w towarzystwie wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki, wiceprezydenta miasta Krakowa Jerzego Muzyka, prorektora ds. nauki prof. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz. W imieniu wojewody małopolskiego wystąpiła dyrektor Wydziału Administracji i Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Nina Sapa.

Nowe miejsce na mapie Krakowa

Rektor skierował do zebranych liczne podziękowania za odpowiedzialność oraz pełną mobilizację wielu podmiotów, władz i naukowców przy realizacji ważnego projektu służącego producentom żywności, a tym samym – społeczeństwu. Wspominał, że 7 października 2019 roku (w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego) zawarł z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowaniu projektu budowy infrastruktury badawczej. Wiedza i nauka okazały się priorytetem w rozwoju tego centrum w ramach regionalnego programu.

Centrum stało się ośrodkiem rozwojowym z najnowocześniejszą infrastrukturą, która pozwala na rozwój nowoczesnych badań w celu produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości i prozdrowotnych wartościach. Uczestnicy tego wydarzenia mogli zapoznać się z priorytetami centrum podczas zwiedzania ze specjalistami licznych laboratoriów.

Gratulujemy stworzenia kompleksowego miejsca, dzięki któremu zostaną prowadzone badania służące ochronie zdrowia i szeroko pojętej profilaktyki. Dziękujemy za zaproszenie i za to, że mogliśmy być w tak ważnym miejscu.