• 18 lipca 2024 22:35

„Na jakie inwestycje stać dziś samorządy?”

lut 28, 2024 #Senior, #seniorzy

9 edycja Europejskiego Kongresu Samorządów, w którym weźmie udział ponad 2000 uczestników z ponad 30 krajów, odbędzie się w Mikołajkach w dniach 4 – 5 marca 2024. Program obejmuje blisko 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Jednym z paneli dyskusyjnych, który odbędzie się w ramach Kongresu, będzie panel „Na jakie inwestycje stać dziś samorządy?”. Patronem medialnym Kongresu jest Głos Seniora.

Tylko śmiałe i nowoczesne inwestycje wpływają na rzeczywisty rozwój regionu i życie jego mieszkańców. Bardzo dużym wyzwaniem, zarówna dla administracji rządowej, jak i samorządowej jest więc poprawa warunków, które sprzyjają takim inicjatywom. W jaki sposób można obecnie tworzyć dobry klimat inwestycyjny? Jak ważna jest współpraca pomiędzy rządem a samorządem w zakresie realizacji prorozwojowych inwestycji?

Moderatorem panelu będzie Jacek Sierak, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Paneliści:

Tadeusz Truskolaski, Prezydent, Urząd Miejski w Białymstoku, Polska

Grzegorz Czarnocki, Prezes, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, Polska

Wojciech Bakun, Prezydent, Urząd Miejski w Przemyślu, Polska

Małgorzata Pachecka, Wójt, Urząd Gminy Michałowice, Polska

Artur Kozioł, Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Polska

Debaty Kongresu poruszą między innymi problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, zarządzania miastem, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w przedwyborczej rzeczywistości. Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce, w którym spotkają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Europejski Kongres Samorządów, którego misją jest budowanie platformy dialogu na rzecz najlepszych rozwiązań dla polskiego samorządu serdecznie zaprasza do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Głównym Partnerem 9 EKS jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wrota Warmii i Mazur – Regionalny portal informacyjny – Home (warmia.mazury.pl)