• 18 lipca 2024 10:08

Co daje nam srebrna gospodarka?

lut 26, 2024 #Senior, #seniorzy

Jak mawiał Marcel Proust, starość jest jednym z tych realnych zjawisk, które jak najdłużej staramy się utrzymać jako pojęcie abstrakcyjne. W obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się polskiego społeczeństwa, autorki książki Srebrna gospodarka – wartość dodana polityki senioralnej objaśniają najważniejsze kwestie. To obowiązkowa lektura nie tylko dla władz lokalnych i regionalnych, lecz także wszystkich obywateli.

Problem starzejącego się społeczeństwa uważany jest za największe wyzwanie XXI wieku. To globalne zjawisko stanowi potężną siłę nie tylko społeczną, ale i ekonomiczną, która przyciąga coraz większą uwagę polityków, przedsiębiorców i innowatorów. Dzisiejsi seniorzy żyją dłużej i w lepszych warunkach – a to wszystko w świecie powszechnie dostępnych technologii informatycznych. Po przeczytaniu tej książki odbiorcy zapoznają się z licznymi uwarunkowaniami – to zaledwie ułamek analizy.

Srebrna gospodarka – o czym mowa?

Srebrna gospodarka uważana jest za ten segment, który dostrzega potrzeby osób starszych i odpowiada ich wymaganiom. Jej koncepcja opiera się na założeniu, że proces starzenia się społeczeństwa niesie za sobą nie tylko wyzwania, ale także różne możliwości i korzyści. Pojęcie to ewoluowało od wąskiego rozumienia srebrnego rynku (silver market) do szerokiego postrzegania problemu starzejących się społeczeństw. Analizuje się je z punktu widzenia kluczowych obszarów, a są nimi:

  • zapewnienie jak najdłuższej aktywności zawodowej seniorów,
  • samodzielność,
  • wypełnienie czasu ludzi starszych wszelkimi aktywnościami,
  • zadbanie o zdrowie i integrację ze społecznością;
  • dostarczanie usług finansowych przystosowanych do wieku starszych klientów.

Pojawiły się również strategie wdrażania produktów, które już w fazie planowania i produkcji uwzględniały specyficzne potrzeby seniorów. Osoby starsze wreszcie zaczęto postrzegać jako aktywnych konsumentów, a nie pasywnych nabywców już istniejących produktów.

Dlaczego warto zainwestować w rozwój srebrnej gospodarki?

Dynamika rozwoju srebrnej gospodarki może spowodować zahamowanie spadku aktywności gospodarczej tak kraju, jak i poszczególnych regionów. Z kolei prawidłowości będą zachodzić tam, gdzie przedsiębiorcy i politycy zrozumieją ważność potencjału ludzi starszych jako konsumentów, pracowników czy woluntariuszy. Zmiana zachowań zarówno uczestników działalności gospodarczej, jak i decydentów oraz podmiotów polityki senioralnej warunkuje rozwój srebrnej gospodarki. Połączenie aktywnej i dynamicznej realizacji polityki senioralnej z rozwojem srebrnej gospodarki zaspokajającej potrzeby starzejącej się populacji umożliwi pokonanie barier wzrostu społeczno-gospodarczego.

Niniejsza książka to kompendium wiedzy. Lekturę można nabyć na stronie wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w księgarni internetowej PWN.

Autorkami publikacji są:

Magdalena Bierzyńska-Sudoł

Maria E. Szatlach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy