• 18 lipca 2024 23:27

Rozliczenie podatku od nieruchomości dla osób prawnych – jak złożyć DN-1?

Osoby prawne rozliczają podatek od nieruchomości w deklaracji DN-1. Sprawdź, w jakich terminach przekazać dokumenty do urzędu miasta, kto wylicza wysokość podatku i do kiedy go wpłacić. Dowiedz się też, w jakich sytuacjach do złożenia deklaracji DN-1 mogą być zobowiązane osoby fizyczne.

Kto musi złożyć deklarację DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości to dokument składany przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej. Stanowi ona jednocześnie zgłoszenie oraz formularz, w którym podatnik dokonuje rozliczenia. Obowiązującym drukiem deklaracji jest DN-1, do którego należy dołączyć załączniki:

ZDN-1 Dane nieruchomości podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Dane nieruchomości zwolnionych z opodatkowania

Jeśli nieruchomość stanowi współwłasność, każdy właściciel lub posiadacz składa osobną deklarację DN-1.

Kiedy formularz DN-1 musi wypełnić osoba fizyczna?

Osoby fizyczne zasadniczo składają w urzędzie miasta informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1. Jeśli jednak budynek lub jego część bądź grunt są współwłasnością osoby fizycznej i osoby prawnej, właściwym dokumentem dla tej pierwszej będzie właśnie deklaracja DN-1. Osoba fizyczna dopełnia wtedy wszystkich formalności, rozlicza i płaci podatek na zasadach i w terminach obowiązujących osoby prawne.

Jak osoby prawne rozliczają podatek od nieruchomości?

Osoby prawne samodzielnie obliczają wymiar podatku od nieruchomości. Służy do tego właśnie deklaracja DN-1. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza – papierowego lub elektronicznego – konieczne jest sprawdzenie aktualnych stawek podatku od nieruchomości. Potrzebne będą też dane obiektu budowlanego lub gruntu, np. z księgi wieczystej.

Tak wyliczony podatek podlega zapłacie w 12 ratach proporcjonalnych – do 31 stycznia oraz do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca. Jeśli wymiar rocznej daniny nie przekracza 100 zł, należy dokonać płatności jednorazowo w terminie pierwszej raty.

W jakim terminie złożyć deklarację DN-1?

Deklarację DN-1 należy złożyć do urzędu miasta w ciągu 14 dni od zakupu nieruchomości, przejęcia jej w posiadanie lub użytkowanie wieczyste. Obowiązek podatkowy powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły takie okoliczności. W latach kolejnych osoby prawne muszą składać formularz DN-1 do 31 stycznia każdego roku.

Rozliczenie podatku od nieruchomości osoba prawna może wykonać samodzielnie lub przy wsparciu praktycznego kreatora. Narzędzie takie krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez wszystkie formalności. To korzystna alternatywa szczególnie dla osób, które pierwszy raz wypełniają deklarację DN-1 lub nie mają dużego doświadczenia w wypełnianiu formularzy podatkowych.

Jak przekazać druk DN-1 do urzędu miasta?

Wypełniony formularz deklaracji DN-1 możesz przekazać do urzędu miasta na 3 sposoby:

  • Osobiście – w godzinach pracy urzędu,
  • Wysłać pocztą,
  • Przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

W ostatnim przypadku osoba prawna musi posiadać podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczną. Dokumenty wysłane np. mailem w formie skanu nie będą ważne. Elektroniczna wysyłka musi być bezpieczna – dlatego online można to zrobić tylko przez ePUAP.