• 18 lipca 2024 22:59

Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro. O Europejskim Kongresie Samorządów

lut 20, 2024 #Senior, #seniorzy, #Wydarzenia

W dniach 4–5 marca 2024 roku odbędzie się IX Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach. W ramach wydarzenia zostanie przyprowadzony panel dyskusyjny, którego tytuł brzmi Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro. W Kongresie weźmie udział ponad 2000 uczestników z ponad 30 krajów. Patronat Medialny nad kongresem sprawuje Głos Seniora.

Fundusze europejskie to potężne narzędzie do wzmacniania spójności rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionów Unii Europejskiej. Celem polityki spójności jest zmniejszanie dysproporcji między regionami, a także promowanie zbilansowanego i zrównoważonego rozwoju. Między innymi o tym debatować będą uczestnicy wydarzenia.

Europejski Kongres Samorządów, czyli o polityce spójności

O etapie przygotowania Polski do przyjęcia unijnego wsparcia, szansach, oczekiwaniach i wnioskach wynikających z realizacji programów polityki spójności w poprzedniej perspektywie porozmawiamy w trakcie dyskusji panelowej Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro.

Moderatorem panelu będzie Jakub Mielczarek – dyrektor biura Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei w roli prelegentów wystąpią udział:
– Marek Opioła – członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Luksemburg),
– Marcin Kuchciński – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego (Polska),
– Francesco Tufarelli – dyrektor generalny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament ds. Polityk Europejskich (Włochy),
– Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – podsekretarz stanu, pion ds. Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Polska).

Europejski Kongres Samorządów – gdzie się zarejestrować

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Samorządów serdecznie zapraszają do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony: https://www.forum-ekonomiczne.pl/. Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce, w którym spotykają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych, a także członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Jego program obejmuje blisko 200 wydarzeń – bloków tematycznych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów oraz prezentacji.

Głównymi partnerami IX Europejskiego Kongresu Samorządów są Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz regionalny portal informacyjny „Wrota Warmii
i Mazur” (warmia.mazury.pl).