• 18 lipca 2024 21:27

Decentralizacja – jak wzmocnić europejską samorządność?

lut 13, 2024 #Senior, #seniorzy

Podczas IX Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, który odbędzie się w dniach 4-5 marca 2024 r. spotka się ponad 2000 uczestników z ponad 30 krajów. Hasłem tegorocznej konferencji jest: „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”. W nawiązaniu do hasła przewodniego IX EKS-u, jednym z wiodących wydarzeń merytorycznych będzie panel: „Decentralizacja – jak wzmocnić europejską samorządność?”

Podczas panelu, w którego skład wejdą przedstawiciele władz samorządowych, eksperci, naukowcy, prawnicy oraz goście zagraniczni – paneliści pochylą się nad zagadnieniem decentralizacji władzy oraz delegacji zadań na niższe szczeble zarządzania samorządowego. Dzięki znakomitej międzynarodowej obsadzie będziemy mogli uchwycić doświadczenia w tym zakresie z kilku państw Europy.

Decentralizacja to proces, który zarazem jest wielkim paradoksem, ponieważ mimo oddawania przez władzę centralną niektórych zadań i kompetencji, co do zasady system państwowy ulega wzmocnieniu oraz oczyszcza się z patologii, które trawią systemy scentralizowane (np. praktyki korupcjogenne) – co ostatecznie powoduje impuls prorozwojowy i społeczny.

Jak na tle innych systemów politycznych przedstawiają się polskie rozwiązania? Jakie są nasze słabości? Z jakich systemów powinniśmy czerpać inspirację? Czy Polska ze swoim potencjałem instytucjonalnym jest w stanie wytworzyć własny niepowtarzalny system, który będzie inspiracją dla innych? Nadmienić trzeba, że właśnie polskie rozwiązania podziału administracyjnego są uznawane przez ekspertów za wielkie osiągnięcie polskiej transformacji. W jakim kierunku powinien podążać polski system, aby maksymalnie wyzyskać potencjał, jaki drzemie w polskim społeczeństwie?

Europejski Kongres Samorządów, którego misją jest budowanie platformy dialogu na rzecz najlepszych rozwiązań dla polskiego samorządu serdecznie zaprasza do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Głównym Partnerem IX EKS jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wrota Warmii i Mazur – Regionalny portal informacyjny – Home (warmia.mazury.pl)
Patronem medialnym wydarzenia jest Głos Seniora.