• 18 lipca 2024 13:57

MAŁOPOLSKI SZPITAL REHABILITACYJNY W KRZESZOWICACH

12 stycznia oficjalnie oddano do użytku przebudowany, a także rozbudowany Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”. Dzięki przeprowadzonym działaniom zwiększono dostępność i jakości usług medycznych.

W tej placówce jest najlepsza kadra w Małopolsce, co pacjenci często potwierdzają, bo wjeżdżają do szpitala na wózku inwalidzkim, a wychodzą o własnych siłach. Nowy budynek został w pełni przystosowany do przyjmowania osób z niepełnosprawnościami, żeby pacjenci czuli się komfortowo. Mają do dyspozycji nowoczesne i komfortowe sale szpitalne, szatnie, łazienki, a w salach rehabilitacji całą gamę sprzętu wspierającego leczenie. To np. maszyna do nauki chodzenia, która odciąża pacjenta, pomaga w rehabilitacji i przyspiesza szybki powrót do zdrowia. Oprócz sal szpitalnych do dyspozycji pacjentów jest też nowoczesny basen, ponieważ rehabilitacja w wodzie znacznie poprawia i ułatwia proces leczenia mówił Łukasz Smółka, Wicemarszałek województwa małopolskiego, z ramienia zarządu koordynujący małopolskie szpitale.

Realizacja projektu

Projekt realizowano przez dwa lata – od 2021 do 2023. Koszt inwestycji wyniósł 38 523 865,86 zł. W ramach zadania inwestycyjnego, w miejscu wyburzonych obiektów powstały nowe budynki szpitalne -„B” i „C”. Umieszczono w nich oddziały szpitalne rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej oraz część zabiegową funkcjonującą na rzecz pacjentów szpitalnych, ambulatoryjnych i oddziałów dziennych.

Budynki i ich otoczenie pozbawione zostały barier architektonicznych, a dzięki temu łączna powierzchnia budynków wybudowanych i przebudowanych wynosi 5880 m². Część zabiegowa szpitala zwiększyła się o około 500 m².

Oprócz tego, zakupiono sprzęt i wyposażenie medyczne m.in. defibrylator, kardiomonitor, rejestrator holterowski EKG, aparat EKG, stół rehabilitacyjny, rower rehabilitacyjny, łóżka szpitalne, system do transferu pacjenta, system pionizacji i nauki chodzenia. Dzięki tym poczynionym działaniom stworzone zostały warunki do zwiększenia przychodów szpitala przy niższych kosztach utrzymania budynków. To z kolei spowoduję, że zapewnione zostaną warunki do zmniejszenia czasu oczekiwania na leczenie w zakresie oddziału rehabilitacji szpitalnej, opieki ambulatoryjnej i w oddziale dziennym.

Przebudowa i rozbudowa szpitala zwiększy przede wszystkim dostępność i jakość usług medycznych. Celem zadania było także udostępnienie usług medycznych, finansowanych ze środków NFZ, osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz innymi niepełnosprawnościami, wpływającymi na obniżenie sprawności fizycznej i sensorycznej.

Bardzo się cieszę, że ta inwestycja została zrealizowana, bo inwestycja w zdrowie mieszkańców Małopolski jest bezcenna, stad nasza decyzja o rozbudowie szpitala w Krzeszowicach mówił Wicemarszałek Łukasz Smółka, który osobiście wielokrotnie bywał na budowie nowego budynku, gdyż jest mieszkańcem gminy Krzeszowice.

Mury można wznieść, łóżka i sprzęt można szybko zakupić, jednak siłą tego szpitala od wielu lat jest personel, dlatego wszystkim paniom i panom pracownikom szpitala dziękuje za to, że szpital w Krzeszowicach jest bardzo dobrze postrzegany w różnych częściach naszego województwa i kraju. To dlatego, że państwo jako załoga tej placówki, bardzo dobrze z życzliwością, czułością, opieką podchodzicie do swoich pacjentów podsumował Wicemarszałek Smółka.

Ulepszone usługi medyczne są skierowane do ludności Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.