• 18 lipca 2024 21:29

Przypominamy i zapraszamy do udziału w małopolskim konkursie „Samorząd i NGO przyjazny uchodźcom” 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Samorząd i NGO przyjazny uchodźcom”, którego organizatorem jest Głos Seniora.

Celem Konkursu “Samorząd i NGO przyjazny uchodźcom” jest wyróżnienie i promocja miast, gmin, powiatów, samorządów województwa małopolskiego oraz organizacji pozarządowych NGO z terenu województwa małopolskiego, podejmujących innowacyjne działania wspierające uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Małopolski. Wierzymy, że konkurs zwiększy zainteresowanie opinii publicznej, mediów, inwestorów, a także innych samorządów działalnością na rzecz uchodźców z Ukrainy, przebywających w naszym województwie.  

Konkurs polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opisującego największe, najciekawsze działania Samorządu/Organizacji NGO wspierające i ułatwiające funkcjonowanie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Małopolski (poradnictwo i doradztwo prawne, obywatelskie, wspieranie wszelkiej aktywności i integracji) od lutego 2022 roku.

Nagrodami w Konkursie „Samorząd i NGO przyjazny uchodźcom” są: dyplom, puchar Głosu Seniora oraz publikacja najciekawszych inicjatyw Laureatów konkursu w magazynie „Ogólnopolski Głos Seniora”.

Zgłoszenia można przesyłac na adres gminaprzyjaznaseniorom@manko.pl do 15 czerwca 2023 roku.

Regulamin konkursu:

Forumularz zgłoszeniowy:

————-
Konkurs dofinansowany z Funduszy Europejskich. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.