• 2 grudnia 2023 00:56

XVII Forum Organizacji Pacjentów

lut 22, 2023 #Senior, #seniorzy, #Wydarzenia

„Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie.” ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Już po raz 17. w Warszawie spotkali się przedstawiciele organizacji pacjentów, eksperci oraz przedstawiciele administracji, urzędnicy i politycy. W przededniu obchodów Światowego Dnia Chorego poruszone zostały najbardziej aktualne tematy dotyczące systemu ochrony zdrowia i potrzeb pacjentów. Pomysłodawcą organizowanego od 2007 roku spotkania jest ks. dr Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Pacjencki głos w dyskusji o zdrowiu. Jak co roku pretekstem do spotkania pacjentów jest obchodzony 11 lutego Światowy Dzień Chorego, który stanowi okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom ochronyzdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Spotkanie organizacji pacjentów organizowane przez Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej co roku gromadzi ponad 150 liderów organizacji pacjentów reprezentujący głos kilkuset tysięcy pacjentów z całej Polski.Intencją wydarzenia z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwam.in. Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, ekspertów w obszarze zdrowia publicznego jest stworzenie płaszczyzny integracji środowiska organizacji pacjentów oraz umożliwienie liderom organizacji zwrócenia uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności. Jest to największa tego typu konferencja skierowana do liderów pacjentów.

Wysłuchanie społeczne i debata o najważniejszych wyzwaniach systemu ochrony zdrowia.

Pierwszą część spotkania rozpocznie inauguracyjne wystąpienie Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego, którego celem będzie przedstawienie najważniejszych, z perspektywy pacjentów,obszarów działań dla Ministerstwa Zdrowia w 2023 roku. Jak co roku odbędzie się także dyskusja pacjentów z przedstawicielami administracji rządowej w formie wysłuchania społecznego. W dyskusji z pacjentami udział zapowiedzieli – Adam Niedzielski – Minister Zdrowia, Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta oraz Filip Nowak – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

W trakcie inauguracji spotkania, po uroczystym otwarciu konferencji odbędzie się także wręczenie okolicznościowych nagród „Dla Zdrowia i Pacjenta” ustanowionych przez Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa NFZ, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej dla organizacji, którym przyznano wyróżnienia w 3 kategoriach: działalność w zakresie profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwo i prawa pacjenta oraz wolontariat.

Debaty i panele na temat wyzwań w systemie ochrony zdrowia. Dalszą część dwudniowego wydarzenia wypełni cykl paneli, debat i spotkań merytorycznych z udziałem specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. W programie debaty i dyskusje dotyczące aktualnych problemów zdrowotnych dotyczące m.in. innowacji i ich wpływu na życie pacjentów, wyzwań i priorytetów w chorobach cywilizacyjnych, dezinformacji i jej wpływu na zachowania zdrowotne, a także dyskusje na temat roli godności w chorobie, zmianach w finansowaniu programów zdrowotnych, wyzwaniach związanych z chorobami zakaźnymi układu oddechowego, czy też problemem bezsenności.

W gronie prelegentów i wykładowców tegorocznego Forum znaleźli się:

  • przedstawiciele administracji rządowej, posłowie -dr Adam Niedzielski – Minister Zdrowia, Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w MZ, Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w MZ, Marcin Martyniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Filip Nowak –Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, dr hab. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych, Barbara Dziuk – Poseł na Sejm RP, Tomasz Latos – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera – Senator RP, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia Hanna Gill –Piątek – Poseł na Sejm RP, Paweł Kikosicki – Dyrektor Centrum e-Zdrowia
  • krajowi konsultanci medyczni prof. Anna Latos-Bieleńska – Konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, Przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich, prof. Karina Jahnz–Różyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologii, prof. Piotr Gałecki – Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatriidr Ilona Małecka – Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Maja Herman – Polskie Towarzystwo Mediów Medycznych, prof. Brygida Kwiatkowska – Konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii, prof. Marek Rękas – Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki,prof. Małgorzata Łukowicz – Konsultant krajowa w dziedzinie rehabilitacji medycznej
  • eksperci kliniczni w obszarze chorób przewlekłych, chorób zakaźnych, psychiatrii, onkologii, chorób rzadkich: prof. Przemysław Mitkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Piotr Rutkowski – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Marcin Wojnar – Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Dominika Dudek – Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,prof. Adam Wichniak – Kierownik III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii Joanna Salbert – III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologiidr hab. Anna Szymańska – Klinika Chorób Serca CMKP, Mazowiecki Szpital Bródnowski, dr Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, dr Bartosz Szetela – Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dr Rafał Staszewski – Dyrektor Generalny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Tomasz Karauda – Klinika Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi,
  • eksperci w obszarze zdrowia publicznego, prawnicy, socjolodzy – prof. Ewa Baum – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Tomasz Sobierajski, Uniwersytet Warszawski, ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dr Jakub Gierczyński, ekspert zdrowia publicznego, Aleksandra Stanisławska – portal Crazy Nauka
  • przedstawiciele organizacji pacjentów – Krystyna Wechmann – Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, dr Piotr Dąbrowiecki – Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Urszula Jaworska – Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, Paulina Ignatowska-Zaremba – Wiceprezes Fundacji „K.I.D.S.” Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, Monika Łada – Prezes Fundacji „Stwardnienie Rozsiane.info
  • przedstawiciele izb: Arkadiusz Grądkowski – Prezes Izby POLMED, NienkeFeenstra – Prezes Zarządu INFARMY, Ligia Kornowska – Dyrektor Zarządzająca, Polska Federacja Szpitali, Łukasz Jankowski – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Program wydarzenia https://fop2023.pl/program/

Transmisja live: https://fop2023.pl/

Głos Seniora był patronem medialnym wydarzenia.

***

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11.02)

Dzień ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 r. w 11. rocznicę zamachu na Jego życie i dzień́ ten został ustalony na 11 lutego. Światowy Dzień Chorego zachęca do podejmowania wysiłków zmierzających do ulżenia cierpiącym w trudach walki z chorobą. Podkreśla również̇, że cierpienie jest rodzajem życiowej próby, z którą trudno jest sobie poradzić́ o własnych siłach. Nie wystarczy jedynie odpowiednia opieka medyczna, ale potrzebne jest szczere serce okazane przez drugiego człowieka. Bezinteresowna, pełna poświeceń́ i braterskiej miłości troska o osobę̨ potrzebującą̨ naszego zainteresowania jest nie tylko niezastąpioną̨ formą terapii dla samego chorego, ale również̇ okazją do odkrycia w nas samych cennych wartości humanistycznych i duchowych.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ OPIEKUNA (12.02)

Rola opiekuna w procesie powrotu do zdrowia osoby chorej jest nieoceniona. Mimo to do tej pory w kalendarzach nie było dnia, który pozwoliłby na docenienie poświecenia oraz wyrażenie wdzięczności tym osobom. Z inicjatywy 8 organizacji pacjentów został powołany Ogólnopolski Dzień Opiekuna, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby opiekunów, a także podziękowanie im za ich wsparcie. Data ustanowienia tego dnia została wybrana nieprzypadkowo. 12 lutego przypada dzień po obchodach Światowego Dnia Chorego, który zwraca uwagę̨ na pacjentów i ich problemy w chorobie. Ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna ma na celu podkreślenie wyjątkowej relacji, łączącej chorego z jego opiekunem i podkreślenie ogromnej roli opiekuna w procesie choroby i powrotu do zdrowia. To także apel o zwiększenie działań edukacyjnych oraz realnej pomocy, która może poprawić jakość życia i ułatwić sprawowanie opieki nad bliskimi chorymi. Organizacje, które podpisały wspólną deklarację dot. powołania tego dnia to Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Fundacja „OnkoCafe – Razem Lepiej”, Fundacja EuropaColon Polska, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja Onkologiczna Alivia oraz Stowarzyszenie „Apetyt na Życie”.

Skip to content