• 5 czerwca 2023

Debata „Komunikacja w ochronie zdrowia” wraz z wystawą fotograficzną „Oddajemy Serce”.

lis 3, 2022 , , ,

28 października 2022 roku odbyła się debata ekspercka „Komunikacja w systemie ochrony zdrowia” wraz z wystawą “Oddajemy Serce” pokazującą medyków ratujących życie pacjentów zorganizowane przez Collegium Humanum oraz fundację Instytut Świadomości.

W piątek 28 października br. grono praktyków i przedstawicieli instytucji będących uczestnikami i twórcami polskiego systemu ochrony zdrowia spotkało się na debacie eksperckiej w centrum konferencyjnym ADN w Browarach Warszawskim w Warszawie. Podczas debaty „Komunikacja w systemie ochrony zdrowia – aspekty biznesowe, społeczne i systemowe” poruszone zostały tematy takie jak planowanie działań komunikacyjnych, zarządzanie kryzysem, organizacja ogólnopolskich kampanii społecznych oraz budowanie wizerunku w mediach i ich rola w tworzeniu polityki zdrowotnej.

Eksperci podczas debaty zwracali uwagę, że kluczem do skutecznej i właściwej komunikacji jest zdefiniowanie siebie jako nadawcy i konkretyzacja swoich odbiorców. Prof. Teresa Panas, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Red. Anna Kaczmarek, Na Temat podkreślały, że zróżnicowane komunikaty, dopasowany do odbiorców język pod względem zarówno merytorycznym, jak i stylistycznym to fundament warsztatu komunikacyjnego, który nie jest przeznaczony jedynie dla dziennikarzy medycznych, a dla wszystkich uczestników procesu komunikacji w ochronie zdrowia. Być dobrze zrozumianym – to podstawa komunikacji, podkreślały ekspertki.

Prof. Edward Franek, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie stwierdził, że instytucje, medycy, media, pacjenci i ich rodziny – wszyscy komunikują się i często w tym procesie brakuje… staranności, czasu i empatii, zauważenia po drugiej stronie człowieka, partnera w dialogu, którego należy potraktować z szacunkiem, ponieważ tak właśnie sami chcielibyśmy być traktowani. Zgodził się z tym Jakub Gołąb, Patient Experience Partner, Pfizer, który powiedział, że miarą skutecznej komunikacji jest…zrozumienie jej przez odbiorcę w sposób, jaki zakładaliśmy – niestety dziś, brak staranności w tej wymagającej sztuce powoduje nieporozumienia, przeinaczenia faktów oraz instytucjonalne i pacjenckie sytuacje kryzysowe, którymi trudno zarządzić, a które mogą wywoływać wiele szkód. Warto więc przywiązywać wielką wagę do słów, do komunikacji właśnie, która tworzy naszą rzeczywistość, również w ochronie zdrowia.

Red. Artur Wolski, Polskie Radio przyznał, że komunikacja to trudna sztuka, której uczymy się w teorii i praktyce przez całe życie, ponieważ uczestniczymy w niej codziennie, zarówno przy bieżących aktywnościach, jak i w sytuacjach kryzysowych, których w ochronie zdrowia nie brakuje. A te często
wywoływane są przez brak zaangażowania i …elegancji w komunikacji. Zgodził się z tym Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, który przytoczył praktyczne przykłady z codziennej działalności Zespołu Rzecznika Praw Pacjenta, który codziennie świadomie komunikuje się z wieloma swoimi grupami odbiorców, począwszy od Ministerstwa Zdrowia, przez media, aż po pacjentów i ich rodziny personalnie. Bez świadomej i odpowiednio zróżnicowanej, starannej komunikacji, interwencje w sprawie pacjentów i poprawy ich sytuacji nie byłyby możliwe, dodał Rzecznik Błażewicz.

Prof. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum przypomniał, że to dzięki komunikacji tworzymy wizerunek – zarówno osobisty budując swoją markę, jak i instytucjonalny. Warto pamiętać, że w tym przypadku wizerunek personalny osoby stojącej na czele instytucji jest ściśle powiązany z instytucją, której przewodzi, czy też wręcz z nią tożsamy. Dlatego tak ważna jest wysoka świadomość i umiejętność skutecznej komunikacji, a także przewidywanie konsekwencji swoich aktywności i działań, które upubliczniamy poprzez osobiste i instytucjonalne kanały komunikacyjne – strony www oraz social media. Rektor podkreślił, że to w dużej mierze prowadzona przez uczelnię skuteczna komunikacja zapewnia rokrocznie napływ nowych studentów na różnych szczeblach kształcenia oraz kolejne wygrane w prestiżowych rankingach na najlepszą uczelnię w Polsce, a także krajowy i międzynarodowy rozwój. Prof. Mirosław Wysocki, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk dodał, że wizerunkowy kryzys osobisty szefa danej instytucji może znacznie obniżyć budowane latami zaufanie i renomę danej instytucji, a te straty wizerunkowe odbudowuje się trudno i przez długi okres czasu. Zwrócił uwagę, że w każdej komunikacji, a szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ważna jest otwartość na współpracę z mediami, które przekazują nasze stanowisko i punkt widzenia na szeroką skalę.

Warto również pamiętać o specyfice działania mediów mając świadomość zarówno jasnych, jak i ciemnych stron medialnego świata. Media, zarówno publiczne, jak i prywatne to również biznes, na co zwrócił uwagę prof. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum, co nie oznacza, że mogą działać nieetycznie skupiając się jedynie na komunikatach i artykułach zapewniających “klikalność” i zwiększając zasięgi reklamowe bez konsekwencji. Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia Manko i Red. Naczelny magazynu „Głos Seniora” dodał, że dziennikarstwo to również misja – edukacji i budowania świadomości społecznej bez względu na strukturę właścicielską, stąd środowisko to obowiązuje pisany i niepisany kodeks etyczny, wiarygodność i rzetelność, zarówno w komunikacji ze swoimi odbiorcami, jak i we współpracy z reklamodawcami.

Prezes Łukasz Salwarowski przekonywał także żeby media nie straszyły niepotrzebnie seniorów. Podkreślał, że media mają w ręku olbrzymią władzę, która ma wpływ na zdrowie i życie pacjenta. Ta władza musi być etycznie i odpowiedzialnie wykorzystywana. Tymczasem wielokrotnie tak nie jest. Pogorszenie stanu psychicznego seniorów w Polsce w okresie pandemicznym czy wojennym to m.in. zasługa właśnie nieodpowiedzialnych mediów szukających sensacji, skandali i niezdrowo podgrzewających emocje. Straszenie brakiem szczepionek, respiratorów, tlenu, łóżek, a teraz atakiem nuklearnym jest etycznym skandalem i nie może mieć miejsca. Nie straszmy się zatem, nie nakręcajmy spirali strachu i paniki bo to nikomu nie służy. Odrywajmy się od stresujących i toksycznych przekazów i wspierajmy się wzajemnie.

Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości powiedziała, że komunikacja to fundament budowania wartości marki, wizerunku, oferty i kontaktu ze swoimi grupami docelowymi – dziś warto wykorzystywać różnorodność narzędzi, które dedykowane są poszczególnym grupom odbiorców. Social media są świetnym narzędziem dotarcia do osób dorosłych i młodych, natomiast niektóre grupy społeczne, jak choćby seniorzy, wciąż w dużej mierze są wykluczeni cyfrowo. Do tych grup społecznych zaprojektować należy inne kampanie informacyjne, analogowe, bezpośrednie wychodząc naprzeciw ich możliwościom i oczekiwaniom.

Prof. Robert Gil, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie podkreślił, że komunikacja to klucz do realizacji celów osobistych i instytucjonalnych, zmiany rynku ochrony zdrowia na bardziej dostępny i przystępny dla pacjentów począwszy od finansowania coraz bardziej nowoczesnych świadczeń medycznych do poczucia komfortu pacjentów i rodzin podczas wizyt terapeutycznych.

Artystycznym wydarzeniem towarzyszącym była wystawa fotograficzna „Oddajemy Serce” autorstwa Dariusza Adama Pańczyka we współpracy z fundacją Instytut Świadomości, który uwiecznił lekarzy i zespoły medyczne podczas ratowania życia pacjentów pod kierownictwem prof. Roberta Gila, Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownika Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

W debacie udział wzięli (w kol. alfabetycznej):
● Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
● Prof. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum
● Prof. Robert Gil, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Kliniki
Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
● Jakub Gołąb, Patient Experience Partner, Pfizer
● Prof. Edward Franek, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
● Red. Anna Kaczmarek, Na Temat
● Prof. Teresa Panas, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
● Łukasz Salwarowski, Redaktor Naczelny Głos Seniora, Prezes Stowarzyszenia Manko
● Red. Artur Wolski, Polskie Radio
● Prof. Mirosław Wysocki, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

Dyskusję poprowadziła Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości.

Patronami medialnymi wydarzenia jest Głos Seniora i Pacjent w Centrum.

Organizatorem obu wydarzeń była uczelnia Collegium Humanum oraz fundacja Instytut Świadomości. Prof. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum podkreślił, iż uczelnia wspiera w rozwoju edukacyjnym wszystkie osoby wiążące swoją przyszłość zawodową z systemem ochrony zdrowia. Studenci Collegium Humanum mogą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w ramach następujących kierunków: MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, DBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Executive Master of Business Administration, Master of Public Health (MPH) – Zdrowie Publiczne, Doctor of Public Health (DPH).

INFORMACJE O COLLEGIUM HUMANUM
Collegium Humanum to zdobywca tytułu najlepszej uczelni roku 2021 w województwie mazowieckim według gazety Polska Times. Studia prowadzone są w siedzibie w Warszawie, w Filiach w Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu, oraz w Czechach (Filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (Filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (Filia w Andiżanie). Collegium Humanum to pierwsza i dotychczas jedyna polska uczelnia, która uruchomiła filię w Azji. Ponadnarodowość wspólnoty nauczających i studiujących na Collegium Humanum stanowi o jej sile, afirmuje różnorodność oraz wspiera wszechstronną współpracę w ramach dobrego sąsiedztwa. Absolwenci uczelni to liderzy społeczni m.in. Otylia Jędrzejczak.

Programy studiów w Collegium Humanum powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i uznanych specjalistów-praktyków, stale analizujących wymagania zmieniającego się świata oraz związane z nimi potrzeby edukacyjne. Efektem tej pracy jest nowatorska, kreatywna i innowacyjna oferta edukacyjna stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych nie tylko na rozwój intelektualny, ale i na sukces zawodowy – ambitnych i pragnących czerpać pełną satysfakcję z przyszłej pracy. Wysokie standardy i jakościowe podejście do kształcenia zyskało uznanie, a uczelnia otrzymała tytuł INSTYTUCJI ROKU 2021 w kategorii EDUKACJA, w plebiscycie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Skip to content