• 4 grudnia 2022

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora.

W październiku pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” – odbędą się w całym krajuróżne spotkania, prelekcje i konsultacje. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów innych instytucji.Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich jestbezpłatny.

Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz zachęcenie seniorów do aktywności.EksperciZUS przybliżą m. in. zasady zatrudniania na emeryturze, wyliczania emerytur albo waloryzacji tych świadczeń.

Na seniorów będą czekali również specjaliści z:

  • Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • Policji;
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta;
  • Fundacji Polska Bezgotówkowa;
  • Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Udzielą oni informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, dostępności, zasad kupowania na prezentacjach, bezpiecznych zakupów online czy zalet bankowości elektronicznej. Oprócz tego, seniorzy będą mogli się po prostu spotkać z innymi i spędzić miłoczas.

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer publikacji „ZUS dla Seniora” , która zawiera najważniejsze informacje dla osób starszych. Gazetka jest dostępna na stronie www.zus.pl.

Sprawdź co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń oraz szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej zus.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Partnerzy:

Patron medialny:


Skip to content