• 25 lipca 2024 02:21

Projektowanie a odpowiedzialność – spotkanie z cyklu „Dekady ze sztuką”

Wykład z cyklu „Dekad ze sztuką” będzie poświęcony przykładom społecznie zaangażowanego i zrównoważonego projektowania w Polsce. Nawiązuje do wystawy „Logika lokalności. Norweski i polski współczesny design”, prezentowanej w Galerii MCK na przełomie 2016 i 2017 roku. 

Projektowanie – budynków, przestrzeni miast czy przedmiotów użytkowych – ma istotny wpływ na nasze życie. Oprócz tego, że kształtuje naszą codzienność, oddziałuje jednak także na środowisko naturalne. Dlatego zawody architektki i architekta, designerki i designera wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Celem osób kreujących nasze otoczenie materialne powinno być nie tyle tworzenie elitarnych, drogich i ekskluzywnych obiektów, co wyrównywanie społecznych nierówności, zrównoważone wykorzystywanie surowców czy redukcja śladu węglowego. 

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza 26 września 2022 r., o godz. 12.00 na spotkanie online za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl

Prowadzenie:

Dr Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów „obraz/ciało” oraz publikacji „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu “Exercising Modernity” (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Seria wykładów „Dekady ze sztuką” to autorski wybór tematów, które zaktualizowane, poszerzone i uzupełnione o omówienie jednej – za każdym razem innej – z minionych wystaw pozwolą powrócić do bogatej i zróżnicowanej działalności Międzynarodowego Centrum Kultury w ostatnich latach.