• 7 grudnia 2022

Konferencja „Bezpieczny i Aktywny Senior” – 8 grudnia 2021 r.

Konferencja „Bezpieczny i Aktywny Senior” plakat

8 grudnia 2021 br. o godz 11:00 odbędzie się konferencja zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Podczas spotkania ,,Bezpieczny i Aktywny Senior” Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego – Pan Łukasz Salwarowski omówi kampanie Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę, Szkoła Przyjazna Seniorom, Bezpieczny Senior, Stop Manipulacji – nie daj się oszukać, Stop Korona-Oszustwom.

Obecni na spotkaniu będą również: Lidia Ułanowska – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Dyrektor Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie Kinga Jura, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Przemysław Herman!

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych dostępne na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/konferencja-bezpieczny-i-aktywny-senior–8-grudnia-2021-r


Program Konferencji„Bezpieczny i aktywny Senior”

Rządowe programy senioralne w województwie mazowieckim przy wsparciu organizacji pozarządowych – dobre praktyki i inspiracje

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 8 grudnia 2021 roku

10:30 – 11:00    Rejestracja uczestników

11:00 – 11:10    Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – wystąpienie Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła oraz Prezesa Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego Łukasza Salwarowskiego

11:10 – 11:30    Rządowe programy dedykowane dla organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorówDyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk

11:30 – 11:35    Wystąpienie Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Lidii Ułanowskiej

11:35 – 11:55    Programy rządowe dedykowane seniorom w województwie mazowieckimm.in. Senior+, Wspieraj Seniora, Opieka 75+ Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie Kinga Jura

11:55 – 12:10    Realizacja rządowego programu Dostępność+ w jednostkach samorządu terytorialnegoZastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Przemysław Herman

12:10 – 12:30    Dobre praktyki realizacji programów dedykowanych seniorom – wystąpienia przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych

12:30 – 12:45    Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, Głos Seniora jako forma wsparcia seniorów, przedsiębiorców i samorządów – Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego Łukasz Salwarowski

12:45 – 13:00    Kampania „Solidarni z Seniorami – Razem damy radę” oraz „Szkoła Przyjazna Seniorom” jako przykład wsparcia seniorów w czasie pandemii – Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego Łukasz Salwarowski

13:00 – 13:20    Kampania Bezpieczny Senior, Stop Manipulacji – Nie daj się Oszukać, Stop Korona-Oszustwom – Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego Łukasz Salwarowski

13:20 – 13:30    Zakończenie konferencji


Konferencja współfinansowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznejze środków otrzymanych przez Przedsiębiorstwo Społeczne – Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025.  


Skip to content