Słodki koncert w Teatrze Letnim

Już czwarty raz Miejska Rady Seniorów w Ciechocinku pod patronatem Burmistrza Miasta zorganizowała w dniu 26 września br. Koncert dla Seniorów.

Data koncertu nie jest przypadkowa, corocznie obchodzone jest bowiem w dniu1 października święto – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ustanowiony przez ONZ w 1990r. Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Wiesława Taranowska witając przybyłych gości przypomniała ze dzień ten jest okazją do dyskusji o potrzebach osób starszych, równego dostępu do kultury, opieki zdrowotnej czy ich zasobów ekonomicznych. Dodała również że czas pandemii odcisnął się piętnem na naszej codzienności. Przez wiele miesięcy byliśmy zamknięci w domach. odizolowani od bliskich i przyjaciół nie czuliśmy się komfortowo ale zły czas powoli mija. Teraz możemy być razem i świętować
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Mając ten trudny okres w pamięci.


Zespół AJKI Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku postanowiła uczcić Międzynarodowy Dzień Osób Starszych koncertem na który przybyło wielu znakomitych gości, mieszkańców Ciechocinka i kuracjuszy. Pan Burmistrz Leszek Dzierżewicz podziękował Miejskiej Radzie Seniorów za jej działalność , stwierdził że razem z samorządem możemy wiele zrobić dla środowiska seniorów w naszym mieście.


Burmistrz Leszek Dzierżewicz i Wiesława Taranowska – Przewodnicząca Rady Seniorów w Ciechocinku


Dzięki sponsorom, każdy z przybyłych był częstowany na dobry początek słodkościami.
Darczyńcami słodkich upominków w tym roku byli: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechocinku, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku oraz PHU POLO Ciechocinek Usługi Motoryzacyjne.

Widzowie w czasie prawie trzygodzinnego koncertu, na scenie ciechocińskiego teatru podziwiali występy : Studia Piosenki Ajki pod kierownictwem Iwony Krzysztanowicz, solistów z Pracowni Sławomira Małeckiego, działającej przy MCK w Ciechocinku oraz Sióstr Szydłowskich Krystyny
i Jolanty, które są laureatkami konkursu The Voice Senior. Całość koncertu prowadził Mirosław Satora. Patronat medialny nad tą uroczystością objęli: Ogólnopolski Głos Seniora i Zdrój Ciechociński.


Siostry Szydłowskie


IV Koncert dla Seniorów dobył się przy pełnej sali, dostarczył wszystkim słuchaczom wielu pozytywnych emocji, dla organizatorów był powodem do radości, dumy i wiary w sens pracy na rzecz seniorów.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Tekst:

Tekst: Marzena Kunigowska
Wiceprzewodnicząca MRS w Ciechocinku