GMINA SKAŁA

Gmina Skała jest gminą miejsko-wiejską. Gmina Skała leży w północnej części woj.małopolskiego w odległości
ok. 20 km od Krakowa i obejmuje swym zasięgiem teren Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Jurajskich Parków Krajobrazowych. Cały obszar Gminy a zwłaszcza obszar Ojcowskiego Parku Narodowego charakteryzuje się
wspaniałymi walorami widokowymi i przyrodniczymi, wyróżnia się szczególnym urozmaiceniem krajobrazu, bogactwem przyrody i znaczną wartością obiektów historycznych.

Gmina zajmuje powierzchnię 74,3 km 2, którą zamieszkuje 9357 tys. mieszkańców w 17 sołectwach.
Początki miasta Skała sięgają wieku XIII. Na terenie książęcej wsi Stanków, Bolesław Wstydliwy, książę krakowski zezwolił Klaryskom założyć miasto. Akt lokacyjny wydano 10 listopada 1267 r a fundatorką była Klaryska Salomea.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Dom Kultury w Skale ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała

Kontakt: tel.12 389-10-91