4 października 2021 w sali sesyjnej SENATU odbyła się VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Na zaproszenie marszałka Senatu RP, prof. Tomasza Grodzkiego, 4 października 2021 w sali sesyjnej SENATU odbyła się VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Na Sesji dyskutowano o sytuacji seniorów i organizacji senioralnych po pandemii oraz o ich powrocie do dawnej aktywności.

Obrady VII sesji OPS prowadziła prezes Krystyna Lewkowicz

Na wstępie marszałek Tomasz Grodzki przywitał zebranych z telebimu słowami: „Witajcie w domu! (…) Senat jest i będzie waszym domem, bo tu w szczególny sposób rozumiemy szacunek dla osób w srebrnym wieku, które swoim dojrzałym życiem, swoimi umiejętnościami mogą najlepiej, jak to jest możliwe, służyć Polsce, Polkom i Polakom, uczyć młodszych, dbać o nich, dzielić się doświadczeniem zawodowym i życiowym”.

Z kolei wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska, mówiła, że tegoroczna sesja koncentruje się wokół zagadnienia powrotu seniorów do aktywności po pandemii. Na zakończenie swego wystąpienia powiedziała, że konieczne jest powołanie pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej.

Irena Frankiewicz z Kołobrzegu reprezentowała nową Zachodnio-Pomorską Delegaturę OPS

Słowa powitania do uczestników Obywatelskiego Parlamentu Seniorów skierował również Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Wyraził on radość z faktu, że VII Sesja odbywa się „w miejscu, które do takiego spotkania jest najbardziej adekwatne – w gmachu polskiego parlamentu, w salach Senatu RP”.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, poseł Michał Szczerba powiedział, że pandemia zmieniła życie seniorów, ich codzienne przyzwyczajenia, ograniczyła możliwość kontaktu z najbliższymi i codzienne aktywności.

O problemach z jakimi spotykają się chorzy na choroby otępienne oraz ich bliscy mówił także senator Krzysztof Kwiatkowski. Zaznaczył, że system pomocy prawie nie funkcjonuje, a trud opieki nad osobami chorymi dźwigają ich rodziny, wyręczając w tym zakresie państwo.  Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zapewnił, że walka o poszanowanie praw seniorów jest jednym z jego priorytetów.

Przemawia wicemarszałek Sejmu RP, Małgorzata Kidawa-Błońska

Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wyraziła wdzięczność za możliwość zorganizowania VII sesji w gmachu Senatu.

Obywatelski Parlament Seniorów łączy różne środowiska seniorów takie jak: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów.  Za cel stawiają integrację i działanie na rzecz interesów środowiska senioralnego, systematyczne monitorowanie sytuacji osób starszych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także prezentowanie stanowisk dotyczących polityki senioralnej.

Poseł Michał Szczerba w towarzystwie przewodniczącej Kujawsko-Pomorskiej DELEGATURY OPS, Bożeny Sałacińskiej

Delegaturę Kujawsko-Pomorską OPS reprezentowała delegacja seniorów z Bydgoszczy, Nakła , Torunia, Grudziądza i Włocławka. Głos w dyskusji zabrała m.in. Bożena Sałacińska. Przewodnicząca Delegatury zaapelowała do władz, aby OPS był głównym  konsultantem projektów rządowych dotyczących seniorów.

Rady Seniorów reprezentowała przedstawicielka Krakowa, Barbara Szafraniec
Uczestnicy VII sesji OPS w towarzystwie przedstawiciela GŁOSU SENIORA, Marka Pilcha

Tekst i zdjęcia 
Bożena Sałacińska