KONFERENCJA NA TEMAT POLITYKI SENIORALNEJ DLA GMIN PRZYJAZNYCH SENIOROM

VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie otworzyła konferencja pt.,, Doświadczenia i inspiracje w polityce senioralnej samorządów” zorganizowana 15 września w Urzędzie Miasta Krakowa.
Konferencja skierowana była do samorządów partnerskich zrzeszonych w Programie Gmina Przyjazna Seniorom. W konferencji uczestniczyli organizatorzy:
Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora,
Anna Okońska-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
oraz goście:
Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
dyrektor Przemysław Herman z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
Lidia Ułanowska – dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MRiPS,
Jakub Cylc, Krajowa Izba Domów Opieki Społecznej,
Monika Świątek – Koordynator projektu Szkoła Przyjazna Seniorom,
lek. Tomasz Jan Prycel – współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC,
Barbara Szafraniec – prezes Stowarzyszenia Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów,
jak również koordynatorzy ds. polityki senioralnej z ponad 160 samorządów partnerskich, zrzeszonych w programie Gmina Przyjazna Seniorom, w tym:
Małgorzata Trybus – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych z Gminy Brzozów
Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszów
Magdalena Gościniewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z Miasta Kielce
Ewa Kowalik – Zastępca Burmistrza Polkowic ds. Społecznych z Gminy Polkowice
Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu Świeckiego

Eksperci zgromadzeni na konferencji podjęli się tematu bardzo istotnego w życiu seniorów. Wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami, jak również pomysłami co dalej można zrobić w kierunku rozwoju polityki senioralnej w Polsce może mieć realny wpływ na przyszłościowe działania samorządów w zakresie aktywizacji oraz edukacji seniorów.


Transmisja z wydarzenia jest dostępna na: https://fb.watch/8cc-GLbpyY/

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji pod linkiem: https://www.facebook.com/GlosSeniora/posts/2253829481423360