• 4 grudnia 2022

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu: Polski Fundusz Rozwoju podsumowuje 5 lat działalności

wrz 10, 2021

Podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podsumował 5 lat działalności w obszarze wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego Polski.

Jak podkreślił Paweł Borys, prezes PFR podczas panelu dyskusyjnego poświęconego działalności Funduszu, do strategicznych priorytetów grupy zalicza się m.in. cyfryzacja polskiej gospodarki, rozwój innowacyjności i ekspansja zagraniczna polskich firm.

– Po 5 latach Polski Fundusz Rozwoju stworzył nowoczesną grupę instrumentów finansowych dla polskich przedsiębiorstw – zaznaczył Paweł Borys. – Dzięki reformie instytucji prorozwojowych Polska była lepiej przygotowana na odpowiedź na kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Jestem przekonany, że gdyby nie te instytucje, nie ta praca wykonana w ostatnich latach, poradzilibyśmy sobie znacznie gorzej, bo te konsekwencje i koszty społeczne przede wszystkim w postaci bezrobocia byłyby znacznie większe – podkreślił.

Dodajmy, że podczas pandemii COVID-19 Tarcza Finansowa stworzona przez PFR ochroniła 3,3 mln miejsc pracy w ponad 350 tys. firmach. W jej ramach przeznaczono 22 mld zł subwencji dla mikrofirm, 46 mld zł dla sektora MŚP i 5 mld z finansowania dla 120 dużych firm.

– Jesteśmy w tej chwili gotowi na kolejne fale zakażeń COVID-19, które nie powinny tak mocno ograniczyć wzrostu i wydaje mi się, że ten wzrost PKB w przyszłym roku, powyżej 5 proc. jest jak najbardziej realny – wyjaśnił prezes Paweł Borys. I dodał, że PFR stawia też na pracownicze plany kapitałowe, w których uczestniczy już 3 mln osób.

– Finansujemy też innowacje – blisko 40 funduszy i 200 ciekawych projektów innowacyjnych. W znaczącym stopniu udało się dotrzeć z tymi programami do szerokiego grona odbiorców – powiedział prezes PFR.

Warto dodać, że do grupy PFR należy m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

– Ostatnie lata współpracy w grupie to tysiące podpisanych umów z przedsiębiorcami, tysiące zrealizowanych wspólnych projektów i miliardy złotych wypłacone przedsiębiorcom. Staramy się, aby te przedsiębiorstwa były jak najbardziej innowacyjne z zakresie nowych inwestycji, badań i rozwoju, ale wchodzimy coraz odważniej w takie obszary związane z cyfryzacją, z przemysłem 4.0, z gospodarką obiegu zamkniętego – mówiła podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Izabela Banaś z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Przez te 5 lat rozszerzyliśmy naszą ofertę o nowych odbiorców. Mamy działania skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, które wspieramy w podnoszeniu kompetencji, a w Polsce Wschodniej prowadzimy działania dotyczące poprawy infrastruktury transportowej – dodała i zaznaczyła, że PARP jest szczególnie aktywna w zakresie podnoszenia wiedzy przedsiębiorców poprzez m.in. organizowane szkolenia.

Najmłodsza w grupie PFR jest z kolei Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która powstała w 2017 i ma za zadanie wspierać eksport i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw.

– Budujemy sieć zagranicznych biur handlowych, w tej chwili funkcjonujemy na ponad 70 rynkach na całym świecie, gdzie wspieramy polskich przedsiębiorców docieraniem do potencjalnych partnerów handlowych – tłumaczył Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Pokazujemy, jakie są bariery wyjścia na rynek i staramy się likwidować ryzyka – pokazywać, jak można funkcjonować w konkretnych krajach. Tłumaczymy także kulturę biznesu na danym rynku, szukamy potencjalnych kontaktów biznesowych, weryfikujemy tych potencjalnych partnerów, więc jesteśmy taką platformą doradczą dla polskiego przedsiębiorcy, który myśli o ekspansji na konkretny rynek za granicą – dodał.

Działalność grupy wspiera też Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Janusz Władyczak, prezes KUKE, podkreślił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, że coraz więcej przedsiębiorców widzi potrzebę ubezpieczania się.

– Często działamy mocno prorozwojowo, znajdujemy możliwości dla naszych przedsiębiorców. Przez te 5 lat zmieniło się bardzo dużo. Ubezpieczamy obecnie 70 miliardów obrotu polskich przedsiębiorstw i to nie jest tylko eksport – zaznacza Janusz Władyczak z KUKE, które zajmuje się ubezpieczeniem należności i inwestycji, zabezpieczaniem kredytów bankowych i gwarancjami kontraktowymi.

W ramach grupy PFR działa także Agencja Rozwoju Przemysłu. Do jej zadań należy wsparcie inwestycji i krajowych poprzez specjalne strefy ekonomiczne.

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu powiedział, że agencja nie działa w dziale gospodarki w zakresie handlu czy usług, ale w przemyśle.

– To znaczy, że mamy bardziej zróżnicowane wyzwania, które czekają przedsiębiorstwa produkujące. Największą bolączką przedsiębiorców jest zawsze płynności finansowa, ale kiedy buduje się wiarygodność, to buduje się poprzez terminowość, jakość wykonania zamówienia i tutaj niewątpliwie budujemy takie wsparcie dla przedsiębiorców. Chcemy, aby nasza agencja była organizacją, która rozumie te specjalne wyzwania – mówił i zaznaczył, że ARP w najbliższym czasie będzie mocno inicjować działania w zakresie dolin wodorowych. – W tej chwili uważa się, że wodór będzie paliwem przyszłości w kontekście transformacji energetycznej. Tu chcemy zainicjować i wesprzeć te działania organizacyjnie i finansowo – powiedział Cezariusz Lesisz.

Skip to content