Dojrzali do sztuki on-line. Konstrukcja życia – nowoczesne miasto a człowiek

Wykład będzie poświęcony temu, jak wyobrażamy sobie nowoczesnego człowieka, jego styl życia i interakcje z otoczeniem – spojrzenie to uwzględnia nową organizację jednostki ludzkiej w przestrzeniach prywatnych i publicznych, np. w odniesieniu do budownictwa. Podczas wykładu omówione zostaną m.in. koncepcja miasta sfunkcjonalizowanego” autorstwa W. Strzemińskiego i K. Kobro, idea Raumstadt F. Kieslera, zaproponowany przez B. i S. Brukalskich projekt nowej organizacji przestrzeni kuchennej czy dyskusje wokół nowego wzornictwa i architektury toczone przez przedstawicieli czeskiej awangardy na łamach miesięcznika „ReD”.  

Wykład prowadzony będzie on-line w piątek, 10 września o godz. 11.00, za pośrednictwem platformy Zoom. W celu otrzymania wirtualnego zaproszenia potrzebne jest przesłanie zgłoszenia na adres: warsztaty@mck.krakow.pl  Odpowiedzi na pytania udziela mailowo Angelika Madura.

Prowadząca: Małgorzata Jędrzejczyk – doktorantka w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Społeczeństwo – Technologie – Środowisko. Zajmuje się edukacją kulturalną oraz pracuje jako niezależna kuratorka. Prowadzi badania nad koncepcją rzeźby i zagadnieniem otwierania się dzieła sztuki na odbiorcę w twórczości Katarzyny Kobro. Na co dzień pracuje w Oddziale Instytutu Pileckiego w Berlinie.

Projekt współfinansowany ze środków MKDNiS.