Już wkrótce XXX edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbędzie się w dniach 7 – 9 września pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. W sesjach plenarnych oraz panelach dyskusyjnych wezmą udział głowy państw, członkowie rządów, liderzy biznesu, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wiodący dziennikarze. Punktem wyjścia do określenia tematyki poszczególnych paneli będą ścieżki programowe, m.in. „Biznes i Zarządzanie”, „Makroekonomia”, „Polityka Międzynarodowa”, „Forum Bezpieczeństwa”, „Społeczeństwo” czy „Forum Regionów”. Wśród poruszanych tematów pojawią się kwestie przyszłości Europy oraz współpracy polityczno-gospodarczej. 


Jednym z ważniejszych dokumentów zaprezentowanych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu będzie „Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020”. Zestawienie ukaże skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Odniesie się także do wpływu pandemii COVID-19 na drogę rozwoju poszczególnych gospodarek w latach 2015-2020. 


Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:  

  • Człowiek Roku 
  • Firma Roku 
  • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. 

Co więcej, podczas międzynarodowego wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia polityki senioralnej. Forum III wieku przypomina, że to seniorzy będą stanowili w najbliższych latach szczególnie ważną grupę dla polityki, gospodarki i społeczeństwa. 

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która od początku istnienia prowadzi działalność na rzecz współpracy międzynarodowej.  Główny Partner wydarzenia to Województwo Dolnośląskie, a miasto gospodarz – Karpacz.