OSTROWSCY SENIORZY STAWIAJĄ NA ZMIANY

Ogłoszono VII edycję Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty zgłaszane przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w ramach obywatelskiego budżetu należały w poprzednich edycjach głównie do młodszej generacji ostrowian, w mniejszym zaś stopniu do najstarszych mieszkańców miasta. Uwzględniając, że wśród 71.829  mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego znaczną 19-tysięczną grupę stanowią seniorzy, co stanowi 26.52% ogółu mieszkańców, istnieje potrzeba, aby to środowisko włączyło się w większym stopniu w realizację zadań bliskich najstarszym mieszkańcom i skorzystało
z możliwości, jakie stwarza Ostrowski Budżet Obywatelski. To uzasadnione biorąc pod uwagę fakt, jak liczna i ważna to grupa społeczna dysponująca, ze względu na zakończenie czynnego życia zawodowego, dużym potencjałem wolnego czasu.

Przedstawicielki OUTW

            Temu celowi służyło spotkanie członków Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego
i przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń senioralnych w mieście, które odbyło się w gmachu Centrum Aktywności Lokalnej z inspiracji Karoliny Krawczyk, kierownika Biura ds Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej, Mileny Tacik, kierownika Biura Konsultacji i Inicjatyw Społecznych oraz Józefa Kozana, przewodniczącego Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego.

Karolina Krawczyk

            Zabierając głos Karolina Krawczyk zachęciła wszystkich obecnych na spotkaniu, a za ich pośrednictwem seniorów z różnych środowisk miasta do aktywnego włączenia się do uczestnictwa
w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim. Zapewniła, że seniorskie pomysły na stworzenie przestrzeni, która będzie dla nich przyjazna uwzględni potrzeby najstarszych mieszkańców, spotkają się ze wsparciem pracowników Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego obecnych na spotkaniu i mają szanse być pozytywnie ocenione i zrealizowane. Wyraziła nadzieję na bliski kontakt
z seniorami, który zaowocuje dobrymi wnioskami do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jednocześnie poinformowała, że tegoroczne obchody Dnia Seniora odbędą się w dniu 1 października 2021 w hali ARENA,  na które Prezydent Miasta zaprasza wszystkich seniorów.

            Józef Kozan, popierając w pełni włączenie się seniorów do uczestnictwa w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim przypomniał wiele inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców w poprzednich jego edycjach. Wspominając o ostatnich udanych przedsięwzięciach, gdzie widać było wiele uśmiechów podczas „zumbowania” i „czaru miejskiego podwórka” stwierdził, że skoro tak wiele robimy dla maluchów, to czemu nie mamy robić dla osób starszych. Tym stwierdzeniem pobudził seniorów do myślenia i aktywnego włączenia się do tej cennej inicjatywy.

            I tak, byłem świadkiem ożywionej dyskusji, burzy mózgów, głów pełnych pomysłów, jak rozpoczął się Maraton Pisania Wniosków do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Z optymizmem patrzyłem, jak już podczas tego spotkania powstawały pierwsze projekty wniosków. Krótkie szkolenie dla seniorów na temat prawidłowego przygotowania wniosku przeprowadziła Izabela Jędrzejak-Czaja służąc następnie radą wszystkim zainteresowanym  w rozmowach indywidualnych.

            To nadzieja, że seniorzy będą aktywnie uczestniczyć w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim
i włączą się w ten sposób do współzarządzania miastem, przyczynią się realnie do zmian zachodzących w Ostrowie Wielkopolskim.

Członkowie Rady Seniorów

            Z naszego punktu widzenia spotkanie było udane – stwierdziła Milena Tacik.  Duża grupa seniorów przyszła już z gotowymi wnioskami, zadawała konkretne pytania dotyczące wypełniania wniosków, a w trakcie ożywionej dyskusji pojawiały się nowe pomysły. Wierzę, że spotkanie zaowocuje interesującymi wnioskami, bliskimi sercu najstarszych mieszkańców.

Informacja  –  Kazimierz Nawrocki
Zdjęcia  –  Archiwum Urzędu Miasta                                                                     

Ostrów Wielkopolski
Lipiec 2021