Druga debata w ramach projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej tegorocznej debacie eksperckiej online pt. „Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19? Doświadczenia praktyków i przykłady już realizowanych inicjatyw”. Debata jest organizowana w ramach ósmej edycji projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” pod patronatem medialnym ogólnopolskiego magazynu Głos Seniora. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca (poniedziałek) w godz. 11:00-12:30.

Podczas debaty poruszymy m.in. takie kwestie jak:  

 • Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród osób po 60 r.ż. w drugim roku pandemii COVID-19 – aktualne zalecenia i rekomendacje.  
 • Profilaktyka chorób zakaźnych w domach pomocy społecznej jako priorytetowe działanie i nieodłączny element polityki senioralnej. 
 • Dobre przykłady zrealizowanych programów samorządowych dla seniorów i pożądane kierunki ich rozwoju. 
 • Efekty i wielopłaszczyznowe korzyści ze stosowania szczepień ochronnych u osób z grup ryzyka. 
 • Aktualne potrzeby społeczne i instytucjonalne dot. wsparcia seniorów podczas pandemii COVID-19.  
 • Jak ułatwić seniorom dostęp do szczepień ochronnych i zmobilizować ich do zadbania o własne bezpieczeństwo. 
 • Inicjatywy zdrowotne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – seniorzy biorą sprawy we własne ręce. 
 • Narzędzia przydatne przy projektowaniu, wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych – realne wsparcie dla samorządów i instytucji.  

Eksperci biorący udział w debacie:

 • dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, Prof. UJK, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
 • Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa
 • Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO – Glos Seniora, Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego
 • Anna Dusza-Ciechanowska, Ekspert samorządowy, Kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce

Spotkanie poprowadzi lek. med. Tomasz Jan Prycel, Współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji poprzez udostępniony link:
https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2021/2/

Najbliższe debaty w ramach tegorocznego cyklu debat:

 • 7 września (11.00-12.30) Fundusze Unijne w obszarze zdrowia – nowa perspektywa 2021-2027 oraz inne możliwości finansowania. Przydatne wskazówki i informacje dla samorządów i pracodawców.
 • 28 września (11.00-12.30) Jak zaplanować, wdrożyć, sfinansować i zrealizować skuteczny program profilaktyki zdrowotnej? Wnioski i przydatne wskazówki ekspertów – podsumowanie II edycji cyklu debat eksperckich projektu ZCP.

Patronami medialnymi wydarzeń są: Rynek Zdrowia, Portal Samorządowy, Głos Seniora, Dziennik Warto Wiedzieć, Wspólnota.