• 18 lipca 2024 21:59

Gmina Bobrowniki

cze 4, 2021

Gmina położona jest w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie miast aglomeracji śląskiej, co stanowi istotną szansę ze względu na możliwość rozwoju funkcji mieszkaniowej i a także tworzenia małego i średniego biznesu.

Wysoka wartość przyrodnicza obszarów: otoczenia zbiorników wodnych w Rogoźniku, południowego stoku Góry Dziewiczej w Myszkowicach, południowego stoku Góry Buczyna w Rogoźniku, istnienie obszarów o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych stwarza predyspozycję do realizacji funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej.

Dobrze rozwinięty sektor drobnej przedsiębiorczości pozwala na korzystne rokowania co do stanu gospodarki gminy. Rozwojowe trendy gospodarcze korespondują z rozwojem infrastruktury technicznej oraz z wysokimi nakładami budżetu gminy na ochronę środowiska, drogownictwo oraz modernizacje bazy instytucji publicznych.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Urząd Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8

Jak: zainteresowani mogą wypełnić formularz na miejscu, lub poprosić o przesłanie formularza pod wskazany adres mailowy, wydrukować i przesłać pocztą

Kontakt tel.: 32 287 78 88

Strona internetowa: www.bobrowniki.pl