Musimy uświadamiać seniorów o ich prawach jako pacjentów!

Zgodnie z prawem termin wykonania zabiegu może zostać przesunięty tylko w sytuacjach wyjątkowych, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania tego terminu. Pandemia, a w szczególności jej rozwój, może być uzasadnieniem dla przesunięcia terminu. Pamiętać jednak należy, że mówimy wyłącznie o przesunięciu terminu udzielenia świadczenia, a nie o jego całkowitym odwołaniu. Szpital nie może tego zrobić. Powinien zaś pacjenta poinformować o przyczynie zmiany terminu i kiedy może spodziewać się udzielenia świadczenia w innym czasie.

  • Przesunięcie terminu nie może odbywać się automatycznie.
  • Każdy przypadek trzeba ocenić indywidualnie, także pod kątem ewentualnych skutków przesunięcia zabiegu dla zdrowia pacjenta.
  • Jeśli pacjent nie może czekać, termin nie powinien być przesuwany.
  • Tak samo zabiegi nagłe powinny być wykonywane.
  • Jeśli pacjent uważa, że jego stan zdrowia wymaga przyśpieszenia terminu wykonania zabiegu może w tej sprawie zwrócić się do dyrektora szpitala. Jest to ustawowe prawo pacjenta!

Jeżeli do tej pory nie otrzymałeś informacji ze szpitala na temat swojego zabiegu, możesz samodzielnie zadzwonić lub napisać (np. wiadomość e-mail) do szpitala, aby dowiedzieć się czy są planowane przesunięcia terminów zaplanowanych zabiegów.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój zabieg został odwołany zgodnie z prawem poinformuj nas o tym! W wiadomości przekaż nam informację, która dokładnie placówka medyczna odmówiła Ci zabiegu. Informacje przekażemy do Rzecznik Praw Pacjenta w celu bezpośredniej interwencji!

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!