Gdy rozum śpi, budzą się demony. Dadaizm i surrealizm a doświadczenia I wojny światowej – spotkanie z cyklu Dekady ze sztuką

Wykłady dla seniorów na trzydziestolecie MCKPatronem medialnym cyklu „Dekady ze sztuką” jest magazyn Ogólnopolski Głos Seniora.

Skierowanie uwagi w stronę podświadomości, ironii i nonsensu, zastępowanie naśladowania rzeczywistości pełnymi fantazji wizjami, efekt zaskoczenia czy kontestacja zastanych reguł obyczajowo-społecznych to elementy będące wyznacznikami dwóch nurtów artystycznych: dadaizmu i surrealizmu.

Stosowanie przez artystów tego typu zabiegów nieprzypadkowo miało miejsce w okresie przypadającym bezpośrednio po I wojnie światowej. Ich postawy stały się wyrazistymi komentarzami na temat traumy lat wojennych, absurdalności otaczającego świata. Były także wyrazem poszukiwania wartości mogących obudzić nową świadomość w społeczeństwie i wyzwolić sztukę z dotychczasowych ograniczeń.

W trakcie wykładu zostanie omówiona działalność Maxa Ernsta – artysty związanego zarówno z surrealizmem, jak i dadaizmem. Punktem wyjścia kwietniowej prelekcji będzie ekspozycja poświęcona jego twórczości Max Ernst. Sny ornitologa, prezentowana w Galerii MCK w 2016 roku.

Spotkanie online odbędzie się 26 kwietnia 2021 r., o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl.

Prowadzenie:

Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu Exercising Modernity (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Seria wykładów Dekady ze sztuką to autorski wybór tematów, które zaktualizowane, poszerzone i uzupełnione o omówienie jednej – za każdym razem innej – z minionych wystaw pozwolą powrócić do bogatej i zróżnicowanej działalności Międzynarodowego Centrum Kultury w ostatnich latach.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.