Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to okazja, aby zaprezentować Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., która w tym roku obchodzi dwudziestolecie działalności.

Organizacja ta skupia przede wszystkim dzieci, wnuków i krewnych  policjantów Policji Państwowej zamordowanych w 1940 r. przez NKWD na terenie Rosji Sowieckiej, a także tych, którzy zostali zgładzeni w nazistowskich obozach koncentracyjnych, zaginęli w okresie II wojny światowej czy podlegali represjom aparatu bezpieczeństwa w okresie powojennym. Członkowie WSRP pochodzą z całego kraju, jednak większość to osoby działające na terenie Warszawy i okolic.

Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy historycznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w szczególności tych, w których funkcjonują klasy mundurowe. Opiekujemy się zapomnianymi grobami funkcjonariuszy PP, zbieramy także pamiątki po poległych policjantach, by znalazły godne miejsce w muzeum. Ponadto współpracujemy z administracją państwową i samorządową, stowarzyszeniami o pokrewnych celach i założeniach programowych, w szczególności ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich, Związkiem Sybiraków, mediami, muzeami, w tym z Muzeum Katyńskim, szkołami, grupami rekonstruktorów policyjnych.

Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., ustanowiło Honorowy Medalion Pamięci Pieta Miednoje 1940, który jest nadawany osobom fizycznym i prawnym, w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie kultywowania tradycji Policji Państwowej II RP oraz zachowania pamięci o tragicznych losach kilku tysięcy polskich policjantów. Wyróżnienie takie otrzymali m.in. Muzeum Katyńskie, Biskup Polowy WP Józef Guzdek, amerykański pisarz Allen Paul. Stowarzyszenie może także nadawać osobom fizycznym medal „Za Zasługi dla Stowarzyszenia”.

Nasze dotychczasowe działania to m.in.: współudział w organizacji wyjazdów na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia „Dębów Pamięci”, której inicjatorem jest Stowarzyszenie „Parafiada” (kilkanaście Dębów posadzono z inicjatywy naszych członków), spotkania z młodzieżą szkolną i wystawy okolicznościowe, udział w konkursach historycznych dla młodzieży. WSRP 1939 r. było pierwszą organizacją, która otworzyła się na działalność grup rekonstrukcji historycznej. W szeregach naszej organizacji znalazło się spore grono rekonstruktorów w mundurach Policji Państwowej II RP.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność wyłącznie na pracy społecznej członków. Utrzymujemy się przede wszystkim ze składek członkowskich.

Autor tekstu: Andrzej Zawadzki