Fenomen Bauhausu – projektowanie jako pole eksperymentu – spotkanie z cyklu „Dojrzali do sztuki on-line”

Patronem medialnym cyklu „Dojrzali do sztuki on-line” jest magazyn Ogólnopolski Głos Seniora.

Bauhaus został otwarty w 1919 roku w Weimarze, jako państwowa uczelnia kształcąca artystów i rzemieślników. Do momentu zamknięcia jej siedziby w Belinie w 1933 roku przez narodowych socjalistów, szkoła zdążyła stać się symbolem postępu i nowoczesności. Jak pokazały kolejne dekady, jej oddziaływanie daleko wykroczyło poza cezurę czasową I połowy XX wieku i granice Niemiec.

Podczas wykładu omówiony zostanie fenomen Bauhausu – nowatorski program nauczania, działalność twórców związanych z jego środowiskiem, a także rewolucyjność postaw wypracowanych w ramach uczelni w obszarze projektowania użytkowego i architektury. 

Wykład towarzyszy wystawie Nie tylko Bauhaus. Międzywojenna fotografia niemiecka i polskie tropy, która będzie prezentowana w Galerii MCK w terminie 30 kwietnia – 1 sierpnia 2021 r.

Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia o godz. 11.00Wykład prowadzony będzie on-line za pośrednictwem platformy Zoom. W celu otrzymania wirtualnego zaproszenia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: warsztaty@mck.krakow.pl. Odpowiedzi na pytania udziela mailowo Angelika Madura.

Prowadząca: Małgorzata Jędrzejczyk – doktorantka w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Społeczeństwo – Technologie – Środowisko. Zajmuje się edukacją kulturalną oraz pracuje jako niezależna kuratorka. Prowadzi badania nad koncepcją rzeźby i zagadnieniem otwierania się dzieła sztuki na odbiorcę w twórczości Katarzyny Kobro. Na co dzień pracuje w Oddziale Instytutu Pileckiego w Berlinie.

Projekt współfinansowany ze środków MKDNiS.