Architektoniczne ikony współczesności – spotkanie z cyklu Dekady ze sztuką

Wystawa Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm była prezentowana w Galerii MCK na przełomie 2017 i 2018 roku. Jej tematyka będzie pretekstem do omówienia przeobrażeń pejzażu architektonicznego polskich miast oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak zmieniał się on razem z transformacją ustrojową i gospodarczą po 1989 roku, a także później wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Wykłady dla seniorów na trzydziestolecie MCKPatronem medialnym cyklu „Dekady ze sztuką” jest magazyn Ogólnopolski Głos Seniora.

W ramach spotkania zostaną zaprezentowane wybrane przykłady współczesnych realizacji architektonicznych, a także szczególnie istotne aktualne zadania i wyzwania, tendencje i przeobrażenia zauważalne w polskiej architekturze.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 29 marca, o godz. 12.00 on-line za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl.

Prowadzenie:

Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu Exercising Modernity (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Seria wykładów Dekady ze sztuką to autorski wybór tematów, które zaktualizowane, poszerzone i uzupełnione o omówienie jednej – za każdym razem innej – z minionych wystaw pozwolą powrócić do bogatej i zróżnicowanej działalności Międzynarodowego Centrum Kultury w ostatnich latach.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.