Kolejna impreza Słuchaczy Kazimierzowskiego UTW w Bydgoszczy

Słuchacze Kazimierzowskiego UTW w Bydgoszczy po raz kolejny uroczyście obchodzili imieniny patrona swojej uczelni, króla Kazimierza III Wielkiego.

Po raz dziewiąty słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy wyprawili patronowi swojego miasta i macierzystej uczelni huczne imieniny. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią w uroczystości uczestniczyła z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych jedynie 30 osobowa delegacja seniorów reprezentujących KUTW.

Pod pomnikiem monarchy kwiaty składali: burmistrz Królewskiego Miasta Kowala i zarazem prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, Eugeniusz Gołembiewski, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wiceprzewodniczący Rady Miasta, Lech Zagłoba-Zygler. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego reprezentowali przewodniczący Rady Naukowo-Programowej, dr Sławomir Łaniecki i przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego UTW, Bożena Sałacińska.

Delegacje składają kwiaty pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego
Przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW Bożena Sałacińska i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski
Pod pomnikiem króla Kazimierza stoją od lewej dr Sławomir Łaniecki, burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski, Bożena Sałacińska i prezydent Bydgoszczy Rafała Bruski

Przed złożeniem wieńców zaproszeni goście krótko przedstawili zasługi monarchy dla naszego regionu i miasta.

Kwiaty pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego

Na zakończenie uroczystości bardzo miłym akcentem było obdarowanie wszystkich uczestników spotkania słodkimi i wielkimi „Kaziukowymi sercami” z piernika. Fundatorem był zaprzyjaźniony z KUTW przedsiębiorca z branży cukierniczej, Jan Ciepliński.

Kaziukowe piernikowe serca – upominki od Jana Cierplińskiego
Wszyscy uczestnicy imienin króla otrzymali na pamiątkę – piękne piernikowe serca ufundowane przez przedsiębiorcę Jana Cieplińskiego
Piernikowe serca mistrza Jana Cieplińskiego zniknęły ze stolika w jedną chwilę

Z pod pomnika grupa najwytrwalszych piechurów z sekcji nordic walking udała się jeszcze na spacer po bydgoskich parkach. Przewodnikiem był pracownik Ogrodu Botanicznego UTW, mgr inż. Jarosław Mikietyński

Uczestnicy spaceru po bydgoskich parkach pozują do zdjęcia pod fontanną POTOP
Sekcja nordic walking pozuje pod fontanną POTOP
Pod pomnikiem patrona uczelni wiązankę kwiatów składa przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, Bożena Sałacińska