• 25 stycznia 2022

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy z Głosem Seniora

Podsumowanie i inauguracja nowych projektów senioralnych. Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy podsumowali projekt pt. „Bydgoszcz to nie tylko Starówka”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali najnowsze wydanie Głosu Seniora.

W spotkaniu wzięli udział: Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Lech Zagłoba-Zygler wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy oraz Emilia Malinowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Spotkanie odbyło się przed Muzeum Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 242. Oczywiście cała impreza przebiegała przy zachowaniu wszystkich obostrzeń związanych z pandemią.

W czasie spotkania była również okazja zainaugurowania przez  przedstawicieli władz samorządowych nowego projektu pt. „Bezpieczny Senior”. Wszyscy przybyli na spotkanie słuchacze KUTW otrzymali bogato wyposażone torebki pod nazwą „Zestaw Bezpiecznego Seniora”.

Wejście do Muzeum Wodociągów
W czasie zwiedzania Muzeum Wodociągów i Kanalizacji najwięcej emocji budziło przejście podziemnymi kanałami
Spotkanie po zakończenie imprezy w Muzeum Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy
Stoją od lewej Bożena Sałacińska i kustosz Muzeum Wodociągow i Kanalizacji, dr Adam Kosecki

Pakiety zawierały „Koperty Życia”, magnesy informacyjne, pojemniki na leki oraz opaski silikonowe SOS. Marszałek Ostrowski dołożył jeszcze ze swojej puli najnowsze modele maseczek chirurgicznych oraz pojemniki z płynem dezynfekującym. Zestawy zostały sfinansowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zestawy przygotowało Regionalne Centrum Informacji Senioralnej w Toruniu.

Emilia Malinowska i marszałek Zbigniew Ostrowski wręczają PAKIET Bezpiecznego Seniora Janinie Lackner
Zestaw Bezpiecznego Seniora prezentuje Bożena Sałacińska
Stoją od lewej wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Lech Zagłoba-Zygler, Emilia Malinowska z ROP w Toruniu i wicemarszałek woj. kujawsko-pomorskiego, Zbigniew Ostrowski
Zestaw Bezpiecznego Seniora odbiera z rąk marszałka Ostrowskiego seniorka Ewa Domagała
Stoją od lewej Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW i wicemarszałek woj. kujawsko-pomorskiego, Zbigniew Ostrowski

– Pakiety wręczał seniorom wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Zbigniew Ostrowski. W kolejnym puncie programu seniorzy zwiedzili Muzeum Wodociągów i Kanalizacji. Przewodnikiem był dawny przewodniczący Rady Naukowo-Programowej KUTW, dr Adam Kosecki – relacjonuje Bożena Sałacińska.

Wywiadu Telewizji Bydgoszcz udziela przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, Bożena Sałacińska
Pakiet – Zestaw Bezpiecznego Seniora
Informację o zakończeniu projektu Bydgoszcz realizowanego przez słuchaczy KUTW pt. Bydgoszcz to nie tylko Starówka podała Telewizja Bydgoszcz w programie ZBLIŻENIA oraz pozostałe lokalne media
Skip to content