Janina Malicka z Końskich – seniorka z pasją

Urodziła się 16 kwietnia  1954 r. w Rogowie, woj. świętokrzyskie. Mieszkanka Końskich. Jej dzieciństwo związane było z Gowarczowem. Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Końskich. Pierwsze wiersze zaczęła pisać w 1978 r., a pierwsze osiągnięcia literackie to wydany w Czeladzi tomik wierszy pt. Myśli dojrzałe.

Od 2015 r. działała aktywnie w Warsztatach Literackich prowadzonych  przez Bibliotekę Publiczną w Stąporkowie. Trzykrotnie była laureatką Konkursu Literackiego „Ekologia w Poezji i Prozie. Piękno w zasięgu ręki” organizowanym przez wymienioną bibliotekę, a jej wiersze można było przeczytać w corocznym almanachu powarsztatowym.

Od września 2015 r. wiersze Pani Janeczki drukowane były w „Ars pro Memoria”: świętokrzyskim magazynie kulturalno- literackim wydanym w Starachowicach. Wiersze poetki ukazują także się na stronie Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago. Czytane są tam przez poetów polonijnych podczas spotkań literackich.

W maju 2017 r . została Członkiem Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago im. Jana Pawła II. W 2016 r. zdobyła III Nagrodę w kategorii „Poezji białej” na konkursie Jubileuszowy 35. Wąglański Maj. Od czerwca 2016 r. jej wiersze drukowane są również w kwartalniku społeczno- kulturalnym „Ziemia Odrowążów”.

W grudniu 2016 wydała drugi tomik wierszy pt. „W ogrodach moich marzeń”. W czerwcu 2017 r. zajęła III miejsce  w Otwartym Konkursie Poetyckim „Kazimierskie Wierszobranie” w Kazimierzu Dolnym. W XVII Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Poetyckim im. Leopolda Staffa  wiersz „Rozprawka z poezji” został wyróżniony drukiem w wydawnictwie pokonkursowym. W konkursie z okazji  37. Wąglańskiego Maja Poezji zdobyła wyróżnienie w kategorii „Poezji białej”.

W internetowym głosowaniu redakcji „Echo Dnia” zdobyła tytuł „Człowieka roku 2017” w powiecie koneckim w dziedzinie „Kultura”.

W sierpniu 2018 r . w ”Konkursie Jednego Wiersza” podczas IV Nocy Poezji i Muzyki w Radomsku organizowanym przez Stowarzyszenie Literackie „Ponad” zdobyła II Nagrodę.

W listopadzie 2018 r. zajęła I miejsce i wyróżnienie w konkursie z okazji 100 Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę pod nazwą „Tam gdzie Duch Narodu żyje” zorganizowanym przez Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago.

W konkursie z okazji 38. Wąglańskiego Maja Poezji w kategorii – Poezja Biała zdobyła III Nagrodę. Laureatka „Koneckiej Glorietty” 2019 – nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w kategorii: Kultura. W 39 Wąglańskim Maju Poezji w kategorii – Poezja Rymowana zdobyła II Nagrodę. Laureatka III Nagrody w kategorii – Poezja Biała w XVI Festiwalu Wielkopostnym  Daleszyce 2020. Wiersze Janiny Malickiej często drukowane są w prasie lokalnej. Od roku współpracuje ze Świętokrzyskim Towarzystwem Regionalnym.

Oprócz poezji, pasją Janiny Malickiej jest ceramika. Poniżej kilka pięknych prac seniorki.