Efekt Cézanne’a. Grupa Bloomsbury a malarstwo francuskie przełomu XIX i XX wieku – spotkanie z cyklu Dekady ze sztuką

Wykłady dla seniorów na trzydziestolecie MCK. Patronem medialnym cyklu „Dekady ze sztuką” jest magazyn Ogólnopolski Głos Seniora.

Bloomsbury to nie tylko jedna z dzielnic Londynu. Pod tą nazwą kryje się również grupa artystów, pisarzy i intelektualistów, która otworzyła angielską kulturę i sztukę czasów wiktoriańskich na nową estetykę i fascynacje artystyczne. W procesie rozbudzania zainteresowania aktualnymi zjawiskami artystycznymi szczególna rola przypadła Rogerowi Fry’owi, który za sprawą swoich bliskich kontaktów zawodowych z francuską bohemą artystyczną, stał się ważnym łącznikiem między środowiskiem twórców skupionych wokół Bloomsbury a kręgiem działających we Francji postimpresjonistów.

Wykład będzie poświęcony trzem wybitnym postaciom francuskiej sceny artystycznej przełomu XIX i XX w.: Paulowi Cézanne’owi, Paulowi Gauguinowi i Henriemu Matisse’owi.  Omówione zostanie znaczenie ich sztuki dla kształtowania się nowych postaw twórczych w środowisku Bloomsbury, jak również recepcja ich malarstwa w Anglii na początku XX w. 

Wykład nawiązuje do wystawy Grupa Bloomsbury. Brytyjska bohema kręgu Virginii Woolf prezentowanej w Galerii MCK od 15 września 2010 r. do 9 stycznia 2011 r.

Spotkanie odbędzie się on-line w poniedziałek, 22 lutego o godz. 12.00, za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl.

Prowadzenie:

Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu Exercising Modernity (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Seria wykładów Dekady ze sztuką to autorski wybór tematów, które zaktualizowane, poszerzone i uzupełnione o omówienie jednej – za każdym razem innej – z minionych wystaw pozwolą powrócić do bogatej i zróżnicowanej działalności Międzynarodowego Centrum Kultury w ostatnich latach.