Bez pasji nie da się żyć

Jesień życia sprawiła twórczą wiosnę –’’Bez pasji nie da się żyć”

Hasło, które każdego dnia motywuje nas do działania w grupach artystycznych było inspiracją do zorganizowania na naszym pięknym lubuskim terenie przeglądów dla seniorów. Zdobyliśmy wiele doświadczeń organizacyjnych wyjeżdżając poza teren naszego miasta i występując na różnych przeglądach i juwenaliach oraz spotkaniach i lokalnych uroczystościach. Nasz przegląd w Drezdenku to spotkanie, którego głównym celem jest budowanie przyjaznych relacji między ludźmi, dzielenie się artystycznym dorobkiem, odkrywanie talentów i pasji osób w srebrnym wieku. Przegląd to także emocje i ich przekazywanie, pielęgnowanie tradycji i obyczajowości oraz popularyzacja twórczości artystycznej seniorów.

Pierwsze drezdeneckie spotkanie artystyczne odbyło się w 2018r, uczestniczyło w nim 10 zespołów w różnych kategoriach, w kolejnym roku w konkursie wzięło udział już 14 grup artystycznych. Na przegląd w 2020 roku zgłosiło się 18 zespołów, ale sytuacja pandemiczna przerwała prace mocno zawansowane na samym finiszu organizacyjnym. Mamy ogromną nadzieję, że kiedy tylko sytuacja pozwoli, to na pewno dokończymy nasz III artystyczny przegląd i wspólnie będziemy  razem się bawić również na kolejnych przeglądach.

Dzisiejsi seniorzy to seniorzy otwarci na nowe wyzwania, żądni wiedzy, dbający o swoją kondycję oraz rozwijający swoje pasje. Jak wiadomo aktywność fizyczna korzystnie wpływa na lepsze samopoczucie i zdrowie. Jesień życia to mogą być złote lata, to piękno z całą swoją mądrością. Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy to sobie w porę uświadamiamy. Nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych marzeń i głęboko w nas tkwiących pasji. Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym w polskich warunkach. Nadal jako społeczeństwo ulegamy stereotypom osoby starszej: schorowanej, samotnej, nieaktywnej, podtrzymywanym niestety przez media. Sytuacja powoli się zmienia, przede wszystkim dzięki przykładom osób starszych, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym. Dużą rolę w tym zakresie mogą odgrywają różnego rodzaju organizacje pożytku publicznego, które stanowią dobry przykład działając na rzecz aktywizacji osób starszych. Granice starości są umowne, trzeba powiedzieć, że to kwestia indywidualna. Powszechnie jednak przyjmuje się, że osoba starsza to osoba powyżej 60 roku życia. W Polsce to osoba najczęściej nieaktywna zawodowo, pobierająca emeryturę, a to oznacza, że przeciętnie ma przed sobą jeszcze 20 lat życia, które warto spędzić aktywnie i wesoło, realizując niespełnione, ukryte marzenia z młodości.

Dostępne dane pokazują, że z aktywnością osób starszych nie jest w Polsce najlepiej. Wraz z wiekiem spada sprawność organizmu i zwiększa się ryzyko choroby czy niepełnosprawności. To z pewnością jedna z przyczyn mniejszej aktywności społecznej. Ale w tym przypadku zachodzi wyraźna współzależność między biernością w życiu zawodowym i społecznym, ograniczenie kontaktów między ludzkich ewidentnie źle wpływa na psychikę seniora.

Zarząd PZERiI zaprasza wszystkich chętnych i ciekawych do dołączenia do związku w każdej chwili – jeśli ktoś chce poznać innych seniorów, ciekawie spędzać czas czy rozwijać swoje umiejętności i jednocześnie włączać się w działalność na rzecz lokalnej społeczności – jeszcze raz zapraszamy!.

Dlatego my seniorzy zrzeszeni przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku mamy wielką nadzieję, że kiedy pandemia minie to ponownie zabierzemy się do wspólnej pracy, czego życzymy wszystkim seniorom w całym kraju i nie tylko.

Autorka tekstu: Krystyna Żak PZERiI Drezdenko