Relacja z III Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów

Kongres miał miejsce w Krakowie w dniach 17 – 18 grudnia 2020 roku. Oczywiście, z wiadomych względów, kongres odbywał się on-line, przy dużej aktywności uczestników, co świadczy o tym, że dla seniorów nie istnieją bariery, których nie da się pokonać.

Kongres pod patronatem Prezydenta m. Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego zorganizowany został przez Ogólnopolskie Porozumienie  Rad Seniorów  pod przewodnictwem Barbary Szafraniec. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora.

Łukasz Salwarowski – Redaktor Naczelny Głos Seniora i Prezes Stowarzyszenia MANKO

Myśl przewodnia kongresu to Rozwój Rad Seniorów w Polsce szansą na aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu  publicznym.

Jak podkreślił Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w liście skierowanym do Kongresu –  cytując wypowiedź  Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego w sejmie w 2015 roku: ”Mamy przeszłość wielką. Jesteśmy cząstką dziejów, rośliśmy z chrześcijańskiego, europejskiego ducha, z naszej mowy i kultury, z umiłowania wolności, pracy i walki o niepodległość. Z fenomenu „Solidarności”. My razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna… Przed nami kolejna odsłona programowania bazująca na dokumencie pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Działania skierowane będą… po raz pierwszy do niesamodzielnych osób starszych”.

W kongresie wzięło udział 200 osób łącząc się online z całej Polski.

Panel dyskusyjny

Pierwszy dzień kongresu poświęcony był udziałowi osób starszych w życiu Europy i Świata, planowaniu strategicznego rozwoju Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz założeniom do tego planu również dla Rad Seniorów. W tym dniu jeszcze na temat programu „Gmina Przyjazna Seniorom” mówił redaktor naczelny Głosu Seniora Łukasz Salwarowski podkreślając jak duży wpływ na niwelowanie problemów osób starszych ma ich uczestnictwo w różnorodnych działaniach oraz ich wpływ na politykę senioralną na szczeblu gminy. Przypomniał też o ogólnopolskich inicjatywach uświadamiających seniorów jak bronić się przed złem, bezradnością czy próbami oszustw.

Drugi dzień kongresu poświęcony był problemom związanym z życiem seniorów w okresie pandemii.

Dyskutowano o tym Jak nie zwariować w czasie pandemii – jak sobie radzić z poczuciem zagrożenia i niepewności,a także Jak nie dać się zarazić –  fakty i mity o Covid19; O roli rad  seniorów oraz środowisk prosenioralnych we wsparciu ludzi starszych w czasie pandemii. Poinformowano też co zrobił Kraków w dziele aktywizowania osób starszych w dobie epidemii.

dr Anna Okońska – Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej

W przesłaniu Kongresu wyróżniono dwa pojęcia:
Służebność i Efektywność. Podkreślając, że służebność w stosunku do seniorów będzie właściwa wtedy gdy wszystkie struktury Rad Seniorów podejmą efektywne działania realizując postawione przed sobą zadania. W ten sposób możemy osiągnąć to czego pragniemy, a nie tylko to co wydaje się być w naszym zasięgu.

Autor tekstu: Erazm Stec