Techniki graficzne i ich mistrzowie – spotkanie z cyklu Dojrzali do sztuki on-line

Przed nastaniem ery fotografii, masowym medium była grafika, obecna w różnych obszarach codzienności i docierająca do wielu grup społecznych. Powszechność tej dziedziny sztuki była związana przede wszystkim z jej możliwościami reprodukcji. W zależności od danej techniki, odbitki graficzne mogły różnić się grubością i precyzją linii, dokładnością przedstawionych motywów, zniuansowaniem odcieni czy wyrazistością rysunku, otwierając przed twórcami szerokie spektrum środków artystycznych.

W ramach grudniowego wykładu wybrane techniki graficzne zostaną omówione w oparciu o przykłady z historii grafiki światowej. Zaprezentowane zostaną m.in. drzeworyty i miedzioryty Albrechta Dürera, akwaforty Rembrandta czy litografie Honoré Daumiera.

Wykład towarzyszy wystawie Grafika we dwoje. Jadwiga Kaim-Otręba i Ryszard Otręba, która czeka na otwarcie w Galerii MCK.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2020 r. (piątek) o godzinie 11:00. Spotkanie prowadzone będzie on-line za pośrednictwem platformy Zoom. W celu otrzymania wirtualnego zaproszenia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: warsztaty@mck.krakow.pl.

Odpowiedzi na pytania udziela mailowo – Angelika Madura. 

Prowadząca: Małgorzata Jędrzejczyk – doktorantka w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Społeczeństwo – Technologie – Środowisko, Zajmuje się edukacją kulturalną oraz pracuje jako niezależna kuratorka. Prowadzi badania nad koncepcją rzeźby i zagadnieniem otwierania się dzieła sztuki na odbiorcę w twórczości Katarzyny Kobro. Na co dzień pracuje w Oddziale Instytutu Pileckiego w Berlinie.