Projekt „Głos Seniora Polaków za granicą”

Stowarzyszenie Manko w okresie 01.05.2020 – 31.12.2020 realizuje projekt Głos Seniora Polaków za granicą – II edycja, projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Głównym celem projektu jest wspieranie i motywowanie polskich seniorów z Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA oraz Kanady, szczególnie w okresie przebywania w domu w okolicznościach pandemii koronowirusa, do medialnie aktywnego uczestnictwa w
przestrzeni społeczno-publicznej.


Cel realizowany jest poprzez następujące działania:

  1. Rola i moc seniorskiego medium obywatelskiego. Jak stworzyć i zarządzać seniorskim medium obywatelskim?

2. Jak stworzyć i zarządzać seniorskim medium obywatelskim?

3. Jak napisać dobry artykuł, zrobić dobry wywiad i dobre zdjęcie?

4. Etyka, prawo prasowe, manipulacje medialne i odpowiedzialność społeczna mediów

5. Jak tworzyć artykuły o tematyce patriotycznej i historycznej?