Zdrowi, bezpieczni i aktywni

Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, skupieni w kole turystyki pieszej i rowerowej Turystocykliści dowodnili niejeden raz, jak ważna jest dla nich aktywność fizyczna wpływająca na poprawę jakości ich życia. Jazda na rowerze i spacery techniką nordic walking daje im wiele radości i przyjemności, a także zwiększa wydolność organizmu, wzmacnia układ odpornościowy i krążeniowy oraz wpływa pozytywnie na ogólną kondycję i sprawność umysłową, na integrację osób uczestniczących we wspólnych ćwiczeniach i wycieczkach rowerowych.

Widok sali

Kierując się takimi przesłankami Turystocykliści stanowią dobrze rozumiejącą się grupę, która z wewnętrznej motywacji i chęci działania realizuje swoje pasje oraz zainteresowania turystyką pieszą i turystyką rowerową.

Uwielbiamy – mówi Ryszard Dolata, profesor oświaty, członek Zarządu OUTW – jeździć na rowerze, spacerować z kijkami, a także oglądać spektakle teatralne, zwiedzać historyczne obiekty, podziwiać piękne krajobrazy naszej ziemi ostrowskiej, poznawać nowoczesne i innowacyjne procesy produkcyjne oraz nawiązywać pomiędzy sobą relacje towarzyskie, integrować i zaprzyjaźniać się.

Ważną wartością edukacyjną członków Koła jest realizacja, we współpracy z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, programów zadań publicznych powiatu ostrowskiego. W roku ubiegłym rezultatem tej współpracy, szczególnie w formach debaty była m.in. kampania antysmogowa, w której młodzież i seniorzy propagowali czyste powietrze i środowisko naturalne wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Okazało się, że młodzież i osoby starsze potrafią ze sobą rozmawiać i nawzajem wysłuchać, potrafią współpracować w tworzeniu nowych rzeczywistości. Z jednej strony młodzież, pełna zapału i energii, mająca ogromny potencjał i niepoddająca się schematom, a z drugiej strony ludzie dojrzali wyróżniający się doświadczeniem i mądrością. To dla wszystkich wspaniałe doświadczenie.

Ożywiona dyskusja

W dniu 2 października 2020 roku, w ramach kontynuacji takich działań, w sali wykładowej na Piaskach-Szczegliczka zrealizowano modułowy program zadania publicznego pt. Zdrowi, bezpieczni i aktywni.

Policjantki wśród słuchaczy OUTW

O zagrożeniach bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni publicznej mówiły w formie prezentacji multimedialnej przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim Patrycja Strumińska i Ewa Golińska. Policjantki, przedstawiając niebezpieczeństwa czyhające na seniorów, zwróciły uwagę na metody stosowane przez coraz bardziej kreatywnych złodziei, których celem jest wyłudzenie od osób starszych pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów, jak również na zasady postępowania pozwalające na właściwą ochronę przed zagrożeniami. Wskazówki te, przedyskutowane w szczerej rozmowie z seniorami, pozwolą im na uniknięcie, lub przynajmniej ograniczenie najbardziej niebezpiecznych dla nich zagrożeń. Seniorzy obecni na tym spotkaniu wyrażali przekonanie, że zdobyta wiedza w tym zakresie przyczyni się do tego, że będą mogli świadomie i rozważnie reagować, kiedy znajdą się w trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Do dyspozycji zebranych były również, ulotki i broszurki informacyjno-edukacyjne.

Ostrzeżenie przed oszustami

W kolejnym punkcie Ryszard Chmielina, prezes stowarzyszenia Wielkopolski Klub Ekologiczny, współautor uchwał antysmogowych dla Wielkopolski, koordynator inicjatywy społecznej – Ostrowski Alarm Smogowy, inicjator budowy pierwszej w Ostrowie Wielkopolskim sieci czujników mierzenia jakości powietrza oraz konsorcjum ostrowskich firm, omówił warunki środowiskowe naszego miasta w okresie pandemii COWID-19 oraz zbliżającej się jesieni i zimy, podczas których wzrośnie zanieczyszczenie powietrza. Przedstawił seniorom zagadnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu podczas intensywnych burz i opadów. Zaprezentował nowoczesny system regionalnego ostrzegania przed groźnymi pogodowymi zjawiskami.

Wykład Ryszarda Chmieliny

W trzecim module. Janina Grobelna nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim omówiła zagadnienie bezpieczeństwa seniorów w cyfrowym świecie. Podkreśliła, że w XXI wieku elektronika zdominowała każdą dziedzinę egzystencji człowieka, podała, jakich zasad należy przestrzegać podczas przeglądania Internetu, robienia zakupów internetowych oraz dokonywania operacji bankowych. Jej prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Było wiele pytań i ciekawa wymiana poglądów na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Prelekcja Janiny Grobelnej

Na zakończenie spotkania Ryszard Dolata, koordynator zadania publicznego pn. Zdrowi, bezpieczni i aktywni, przedstawił publikację pt. Prozdrowotna i odkrywcza aktywność słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w której autorzy (Ryszard Dolata z uczniami Zespołu Szkół Technicznych) przedstawili atrakcyjne, turystyczne szlaki spacerowe – nordic walking, przyjazne dla osób starszych. W kolejnym roku akademickim 2020/2021 członkowie Koła Turystyki Pieszej i Rowerowej wymienione w publikacji trasy będą pokonywać. Poinformował, że do nowej grupy nordic walking zapisały się 32 osoby. Wszyscy obecni na tym spotkaniu otrzymali przedmiotową publikację.

Ryszard Dolata prezentuje publikację

W rozmowie ze mną Ryszard Dolata stwierdził, że bezpieczeństwo każdego człowieka ma wiele obszarów, w których mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia.  Dlatego pragniemy – podkreślił – uczulać ostrowskich seniorów na czyhające na nich niebezpieczeństwa w różnym wymiarze.

Publikacja o szlakach spacerowych

Autor tekstu – Kazimierz Nawrocki
Autorzy zdjęć – Barbara Peukert oraz Eugeniusz Śniegocki

Ostrów Wielkopolski
Październik 2020