15-lecie – jubileusz ostrowskich genealogów

Już rok temu zaplanowano na 9 października 2020 roku w Forum Synagoga wielką Galę Genealogiczną z udziałem gwiazdy estrady, a w dniu następnym III Bal Genealogiczny. Wszystko było zamówione i domówione. Niestety – Covid 19 pokrzyżował wszystkie plany. Władze Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego postanowiły nie poddawać się, i zgodnie z covidowskimi wymogami organizowania takich uroczystości – zorganizowano je w sposób skromny, ale dostojny. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: senator RP pani Ewa Matecka, poseł na Sejm RP – pan Tomasz Ławniczak, zastępca prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – pan Sebastian Górski, który reprezentował Prezydent Beatę Klimek, oraz delegacja Starosty Ostrowskiego – Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Starostwa – pan Janusz Grzesiak i Andrzej Leraczyk – radny powiatowy. Byli dyrektorzy ostrowskich instytucji kultury i przedstawiciel Koła nr 2 ZŻWP. Przybyło wielu członków i sympatyków OTG, aczkolwiek prezes Stowarzyszenia prosił szczególnie seniorów, żeby nie przychodzili na to spotkanie, jeżeli czują się niekomfortowo w związku z żółtą strefą, do którego przypisano powiat ostrowski. Strefa ta powodowała pewne ograniczenie miejsc. Od soboty – 10 października – cała Polska została  tą strefą objęta.  Prezes OTG pan Marian F. Nowak otwierając spotkanie jubileuszowe zaprezentował krótką historię Towarzystwa i jego osiągnięcia w latach 2005-2020. Obecnie Stowarzyszenie liczy 62 członków, w tym 2 członków honorowych. Przedstawienie 15 lat historii OTG nie było sprawą łatwą w tak krótkim czasie. Uzupełnieniem tego ogólnego wystąpienia była Wystawa „15 LAT OTG”, której kuratorem była Grażyna Karolak. Dorobek Stowarzyszenia to konferencje popularnonaukowe: genealogiczne, historyczne, archeologiczne, sympozja, sesje historyczne, spotkania, obchody, konkursy, wystawy i wycieczki (te krajowe, ale i też zagraniczne). To też szereg szkoleń i warsztatów genealogicznych, spotkania integracyjne, a także coroczne Msze Święte za przodków i sympatyków OTG, oraz rokroczne spotkania opłatkowe. Chlubą Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza. Wydano 15 „Roczników OTG” (ostatni oczekuje na promocję – 6 listopada b.r.) i 14 publikacji wydanych w ramach „Biblioteki OTG”. Ponadto dotychczas OTG wydało: opracowania, katalogi i foldery,  20 kart i pocztówek okolicznościowych, 5 medali i odznak, 3 znaczki okolicznościowe (wspólnie z Pocztą Polską – na jubileusz 10-lecia OTG, 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-rocznicy Powstania Wielkopolskiego).

A wszystko po to, aby „cnych ludzi pamięć z martwych i długowieczną pomroką okrytych wydobyć popiołów…”.

W ciągu piętnastu lat działalności odeszli na „wieczną wartę”: Piotr Panowicz (2008), Maciej Latajka (2015); Artur Pogorzelski (2015); Anna Nazarek (2016); Lucyna Podolczak (2016); Wiesława Woźniak-Bargiel (2016); Kazimierz Radowicz (2018); Barbara Marcinkowska (2018); Barbara Kowalska (2019). Zebrani uczcili minutą ciszy ich pamięć.

Następnie przystąpiono do wyróżnień i podziękowań. Decyzją Kapituły, odznakę „PRO GENEALOGIA” otrzymali: Józefa Dolata, Henryk Przerwa, Maria Buchwald – Rogalka, Wacław Kieremkampt, Edmund Radziszewski, Jarosław Pustkowski, Jarosław Biernaczyk i Adam Ćwiklak. Wręczenia odznaki obecnym na uroczystości wyróżnionym wręczył przewodniczący kapituły – poseł na Sejm RP pan Tomasz Ławniczak z zastępcą – panem Zbigniewem Marcinkowskim. To jedno z najwyższych wyróżnień OTG. Ponadto wręczono:

Specjalne podziękowania OTG dla senator RP Ewy Mateckiej i posła na Sejm RP pana Tomasza Ławniczaka. Władze Stowarzyszenia przyznały po raz pierwszy tytuł honorowy „PRZYJACIEL OTG”. Wyróżnienie to przyznano: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – pani Beacie Klimek, Staroście Ostrowskiemu – panu Pawłowi Rajskiemi i panu Stefanowi Kucharskiemu. Podziękowanie w postaci statuetek przyznano: prezes Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego – pani Karoliny Krawczyk, prezesowi ZAP Kooperacja –  panu Zenonowi Pawlakowi i właścicielowi Firmy Akcesoria Jeździeckie –  panu Franciszkowi Perze.

Wyróżniono statuetką  Zespół redakcyjny „Rocznika OTG” (ci co nie zostali już wyróżnieni) dr. Józefa Pietrzaka, Jacka Malkowskiego, Anetę Franc oraz małżeństwo  Małgorzatę i Tomasza Mielochów z wydawnictwa REPUBLIKA OSTROWSKA.

Za duże zaangażowanie w pracę na rzecz Stowarzyszenia podziękowania w postaci dyplomów otrzymali członkowie OTG:

– Marian Szczygieł, Ryszard Bartoszek, Grzegorz Kubiak, Kazimierz Łonczek, Józef Wajs, Katarzyna Walkowiak, Barbara Malkowska.

Podziękowania otrzymali dyrektorzy ostrowskich instytucji kultury, a także dziennikarze: Krzysztof Maciejewski, Renata i Marek Weissowie.

Prezes OTG wręczył statuetki swoim współpracownikom (członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej) i pani Grażynie Karolak – kurator wystawy, otrzymując również z rąk koleżanek i kolegów z OTG – specjalny puchar.

Po wyróżnieniach głos zabrali goście uroczystości, składając członkom Stowarzyszenia najlepsze życzenia.

GRAŻYNA KAROLAK – kurator 15 wystaw, organizator wycieczek 
i spotkań integracyjnych i opłatkowych, autorka książki kucharskiej „Przepisy naszych przodków”, redaktor Rocznika OTG, współorganizator prawie wszystkich przedsięwzięć OTG, zajmująca się w OTG szeroko pojmowaną Kulturą, organizatorka wycieczek, w tym corocznych:  „Szlakiem drewnianych kościółków diecezji kaliskiej” – dokonała uroczystego otwarcia wystawy „15 LAT OTG”. Wykonano pamiątkowe zdjęcie i z zachowaniem przepisów covidowych – zwiedzano wystawę. Wg zapowiedzi prezesa – następne spotkanie odbędzie się 6 listopada o godz. 18.00 w Forum Synagoga. Będzie to  promocja 15. numeru „Rocznika OTG”. Uczestników spotkania poczęstowano specjalnie przygotowanymi na ten jubileusz krówkami z jubileuszowym napisem i logiem OTG.

Autor tekstu: Ryszard Bartoszek