Centrum Usług Społecznych w Gminie Bobrowniki już otwarte

Nowoczesna sala audiowizualna, szkoleniowa, oraz sala fitness, nowe meble i sprzęt audiowizualny. Tak wygląda Centrum Usług Społecznych stworzone w Gminie Bobrowniki, zlokalizowane na terenie Amfiteatru. Remont kosztował blisko 3 mln zł, ale aż 85% tej kwoty Gmina pozyskała ze środków europejskich. Dzięki temu w zupełnie innych warunkach będzie można realizować projekt, którego celem jest stworzenie lepszego dostępu do usług publicznych osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem. Na pewno skorzystają z tego najstarsi mieszkańcy naszej gminy, gdzie odsetek seniorów jest bardzo duży. Około 30% ogółu ludności to osoby w wieku 60 + (ok. 3500 mieszkańców). 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Bobrowniki powstało w ramach realizacji projektu w „Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych”. Gmina Bobrowniki pozyskała na ten cel dotację w wysokości aż 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 10.2, uwzględnionego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu, za blisko 3 miliony złotych, wyremontowany został budynek Amfiteatru w Rogoźniku. Zostało w nim utworzone Centrum Usług Społecznych, które zapewnia lepszy dostęp do usług osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym w Gminie Bobrowniki.

Długo wyczekiwana modernizacja amfiteatru miała na celu przede wszystkim aktywizację i integrację głównie osób starszych, a także dzieci i młodzieży. Na terenie amfiteatru powstała nowoczesna sala audiowizualna, szkoleniowa, oraz sala fitness. Przebudowane pomieszczenia zostały wyposażone w meble i sprzęt multimedialny.

Gmina Bobrowniki w trosce o swoich mieszkańców podejmuje działania, które mają doprowadzić do wypracowania pragmatycznego modelu polityki społecznej, celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu ok. 60 osobom. Gmina Bobrowniki jest gminą, gdzie odsetek seniorów jest bardzo duży. Około 30% ogółu ludności to osoby w wieku 60 + ( tj. ok. 3500).

Utworzenie takiego klubu to działanie systemowe w polityce senioralnej gminy. Inicjatywa przyczyni się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów i promowania aktywnego starzenia się. Powstanie Klubu Seniora, zakłada rozwój i zwiększenie intensyfikacji działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów. Klub ma zachęcić seniorów do własnego rozwoju, poprawić jakość życia, zwiększyć poczucie własnej wartości oraz przeciwstawiać się izolacji społecznej tej grupy wiekowej. To miejsce spotkań osób starszych, którego celem jest m. in. wsparcie seniorów w zakresie aktywizacji społecznej, prozdrowotnej, edukacyjnej, rekreacyjnej oraz kulturalnej.

CUS ma na celu zwiększenie poczucia własnej wartości starszego pokolenia, przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej, a także promować wiek senioralny, jako wiek dojrzałej, satysfakcjonującej i rozwijającej intelektualnie aktywności społecznej. Wyremontowany budynek amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych spełnia wszystkie wysokie standardy Programu Senior +. Projekt ten w ramach Centrum Usług Społecznych jest sztandarowym projektem gminy, niemniej jednak CUS to także platforma działań i integracji społecznej wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowniki, w tym dzieci i młodzieży.

Jednym z głównych celów działań CUS-u jest integracja międzypokoleniowa. Jest to bardzo ważny element kształcenia młodego pokolenia, zarówno w sferze wychowawczej jak i kulturalnej i etycznej. Innym, istotnym z punktu widzenia promocji zdrowia, celem, jest aktywność fizyczna i ruchowa. Chcemy rozwijać i dawać możliwość mieszkańcom gminy, aby jak najwięcej korzystali z tej formy aktywności. Ważnym działaniem jest także umożliwienie rozwijania zainteresowań. Właśnie CUS jest takim miejscem, komentuje Małgorzata Bednarek Wójt Gminy Bobrowniki. W Amfiteatrze od poniedziałku do soboty organizowane są  zajęcia z różnych dziedzin. Swoje warsztaty prowadzi Koło Fotograficzne. Powstają piękne fotografie wykonane przez uczestników – artystów. W CUS-ie odbywają się też kursy komputerowe, zajęcia z miksologii, gotowania, pieczenia. Sport też jest ważnym aspektem wśród seniorów, dlatego też i to zostało zaplanowane. Joga śmiechu, nordic walking czy wykłady dotyczące zdrowia cieszą się zainteresowaniem wśród seniorów. Dla miłośników malarstwa prowadzone są również zajęcia. Seniorzy mają również możliwość darmowych konsultacji z fizjoterapeutą, a także z radcą prawnym.