Przed nami III edycja Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Organizatorzy jasno określili środki ostrożność przedsięwzięte w trosce o zdrowie uczestników konferencji

III edycja Forum Wizja Rozwoju – największego wydarzenia gospodarczego północnej Polski odbędzie się już 24-25 sierpnia w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby w czasie konferencji przestrzegane były nadzwyczajne środki ostrożności związane ze stanem epidemiologicznym. Wydarzenie jest objęte patronatem medialnym przez ogólnopolski magazyn Głos Seniora.

W połowie sierpnia bieżącego roku Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w niektórych powiatach kilku województwach. Nie obejmują one województwa pomorskiego. Z tego względu tegoroczne forum gospodarcze w Gdyni odbędzie się bez zakłóceń. Przy czym intensywnie, wielomiesięczne przygotowania do wydarzenia od początku uwzględniały dodatkowe wymagania przewidziane przepisami o przeciwdziałaniu pandemii.

Centrum konferencyjne znajduje się w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, jest wydzielone i zamknięte, składa się z kilku budynków o łącznej powierzchni ponad 8 tys. m². Infrastruktura została w pełni dostosowana do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, co wiązało się z organizacją ciągów komunikacyjnych, zapewnieniem właściwej wentylacji i gruntowną dezynfekcją pomieszczeń. Przy wejściu zaaranżowano punkt medyczny z przygotowaną izolatką. Organizatorzy współpracują z zespołem medycznym oraz z Oficer Covid, z którymi wspólnie stworzyliśmy specjalne procedury pozwalające na zorganizowanie bezpiecznego wydarzenia z poszanowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

Przybywającym na teren Forum gościom będzie mierzona temperatura. Zostaną oni również zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dla wszystkich gości będą dostępne maseczki, a dla ekspertów i moderatorów dyskusji dodatkowo przyłbice ochronne. Wewnętrzne służby porządkowe oraz specjalny zespół medyczny zwracać będą szczególną uwagę na przestrzeganie instrukcji bezpiecznego zachowania oraz kwestie dystansowania społecznego.

– Jesteśmy przekonani, że wprowadzone środki ostrożności gwarantują pełne bezpieczeństwo naszych gości oraz mieszkańców regionu. – przekonuje Andrzej Michalak, Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju

Forum Wizja Rozwoju od 2018 roku jest miejscem spotkań i merytorycznej dyskusji o perspektywach i kierunkach rozwoju rożnych obszarów polskiej gospodarki. Ostatnie miesiące pokazały, że nawet najbardziej zaawansowane narzędzia komunikacji zdalnej nie zastąpią bezpośrednich relacji interpersonalnych. Świadczą o tym również opinie wieloletnich partnerów konferencji. Niemniej, z myślą o szerokiej publiczności żywo zainteresowanej przebiegiem Forum, w tym roku jego przebieg relacjonowany będzie również online, a zapisy nagrań debat udostępnione zostaną na stronie głównej  www.wizjarozwoju.pl

Warunkiem uczestnictwa w panelach dyskusyjnych jest bezpłatna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i  KGHM Polska Miedź S.A.,  Partner Główny –  Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Partnerzy plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski oraz Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.