• 25 stycznia 2022

Kompleksowa (tele)opieka dla słupskich seniorów

Teleopieka jest innowacyjnym i zarazem pomocnym narzędziem w codziennej opiece nad naszymi Seniorami. Proces starzenia się polskiego społeczeństwa nasila się i tego rodzaju formy wsparcia będą musiały mieć swoje odzwierciedlenie w strategicznych rozwiązaniach prawnych, które regulowałyby w powszechnym wymiarze funkcjonowanie i finansowanie teleopieki.

Póki co dostrzegamy rozwiązania lokalne lub regionalne. Jednym z nich jest całkowicie bezpłatny system teleopieki instalowany w Słupsku na Pomorzu, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu miasta. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców (ok. 90 tys.) Słupsk ma największy w Polsce odsetek mieszkańców objętych świadczeniem tego typu pomocy dla seniorów. To kompleksowa i innowacyjna usługa, która została wyróżniona w Konkursie „Innowacyjny Samorząd”, współorganizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nie tylko opaska…

 „Docelowo 330 słupskich seniorów zostało lub zostanie zaopatrzonych w podstawowy zestaw urządzań, które instalujemy w mieszkaniu osoby starszej, czy z niepełnosprawnością. Składa się on z centralki, dwóch czujników ruchu oraz opaski SOS” – mówi Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, który realizuje projekt. – „Dodatkowo w zależności od potrzeb użytkownika zestaw możemy rozszerzyć o czujniki gazów palnych oraz tlenku węgla, a także uruchomić w opasce SOS funkcję umożliwiająca dokładną lokalizację użytkownika, co ma szczególne znaczenie w przypadku seniorów z zaawansowaną demencją z chorobą Alzheimera” – dodaje dyrektor.

Można również monitorować aktywność użytkownika, indywidualnie ustawiając parametry, których przekroczenie wzbudza reakcje służb pomocowych (np. bezruch w nocy). Zainstalowane urządzenia zapewniają całodobowy, nieprzerwany monitoring użytkowników prowadzony przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny (firma Comarch z Krakowa), który w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń (np. ulatniający się gaz, czy znacznie podwyższone tętno), za pośrednictwem opaski SOS może nawiązać głosowy kontakt z domownikiem i poinformować o zagrożeniu, a w razie konieczności wezwać służby ratunkowe.

…I ratowanie życia…

 „Takie zdarzenie jakiś czas temu miało miejsce w Słupsku. Nieświadoma niczego seniorka krzątała się po mieszkaniu, kiedy to, w centrum monitoringu w Krakowie odebrano sygnał o dużym stężeniu gazu w jej mieszkaniu” – podkreśla Katarzyna Filipiak, zastępca dyrektora MOPR. Operator natychmiast wszczął procedurę alarmową, za pośrednictwem opaski SOS skontaktował się ze starszą panią, poprosił o otwarcie okien i sprawdzenie, czy przypadkiem nie zgasł gaz w kuchence; jednocześnie na miejsce zdarzenia wezwał straż pożarną. Do czasu ich przyjazdu pozostawał w kontakcie głosowym z seniorką. Po przyjeździe straży pożarnej okazało się, że rozszczelniła się instalacja gazowa i nastąpił duży wyciek gazu, grożący wybuchem. Tym samym udało się zapobiec kolejnemu ludzkiemu dramatowi – mówi Filipiak.

… Ale także „Złota Rączka”

System teleopieki w Słupsku to nie tylko ratowanie życia, ale także możliwość łatwego zwrócenia się o pomoc w codziennym funkcjonowaniu – w sytuacjach, które nie wymagają udziału, czy interwencji służb ratunkowych. Za pośrednictwem opaski SOS i po naciśnięciu jednego guzika możemy połączyć się z operatorem np. w sprawie cieknącego kranu, czy zaspokojenia zwykłej ludzkiej potrzeby porozmawiania z drugim człowiekiem. W takich przypadkach rozmowa zostanie przekierowana do Lokalnego Punktowy Koordynującego w Słupsku, obsługiwanego przez Fundację Progresja, której pracownik lub pełniący dyżur specjalista (psycholog, prawnik) za pośrednictwem telefonu udzieli stosownych porad i wyjaśnień, a w razie potrzeby zapewni inne wsparcie.

Fundacja może zapewnić także usługi asystentów osób niepełnosprawnych, którzy np. pomogą w dotarciu do lekarza, a przysłowiowy cieknący kran lub inne drobne naprawy zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu „usługi złotej rączki”. W trakcie pandemii asystenci zintensyfikowali kontakty, pomagali w zakupach żywności, leków. System może przeciwdziałać oszustwom „na wnuczka”, czy w sytuacjach osób podszywając się pod pracowników pomocy społecznej lub służb komunalnych. Skutecznie przeciwdziała również wobec złodziejom plądrującym mieszkania seniorów.

System teleopieki jest realizowany przez MOPR w ramach programu „Dzieciom, Rodzicom, Seniorom” w partnerstwie z Towarzystwem „Nasz Dom” i Fundacją „Progresja”, a także programu „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w partnerstwie ze Słupskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie “Krąg” oraz Fundacją Progresja. Oba przedsięwzięcia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu własnego miasta Słupska.

System teleopieki jest realizowany przez MOPR w ramach programu „Dzieciom, Rodzicom, Seniorom” w partnerstwie z Towarzystwem „Nasz Dom” i Fundacją „Progresja”, a także programu „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w partnerstwie ze Słupskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie “Krąg” oraz Fundacją Progresja. Oba przedsięwzięcia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu własnego miasta Słupska.

Autor tekstu: Zbigniew Dorawa – MOPR w Słupsku

Skip to content