Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy pogratulowali reelekcji JM Rektorowi UKW

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy spotkali się w ogrodzie botanicznym z Rektorem UKW, prof. Jackiem WOŹNYM. Okazją do spotkania była chęć pogratulowania JM ponownego wyboru na funkcję Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Na spotkaniu ustalono również, że na KUTW zakończenie roku akademickiego 2019/2020 nastąpi w ogrodzie botanicznym, dnia 3 czerwca o godz. 11.00.

Program artystyczny na zakończenie krótkiego z powodu koronawirusa roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się wśród kwitnących kwiatów i drzew uczelnianego Botanika.  W repertuarze Zbigniewa Wodeckiego wystąpią dwie utalentowane słuchaczki KUTW: Krystyna LEPAK, Grażyna JABŁOŃSKA. Artystkom towarzyszyć będą przedstawicielki Zespołu Wokalnego „A-nutki”.

– W tym roku akademickim praktycznie nie spotykaliśmy się w semestrze letnim. Wiadomo, koronawirus. Stęskniliśmy się już za sobą. Rygory związane z grupowymi spotkaniami zostały ostatnio poluzowane. Słuchacze KUTW spotkają się przed wakacjami na wspominkowym koncercie poświęconym Zbigniewowi Wodeckiemu. Po części artystycznej wszyscy tanecznym krokiem wejdziemy w okres wakacyjny – mówi Bożena Sałacińska.

Tekst: Miłosz Sałaciński