Głos Seniora obejmuje patronatem medialnym projekt „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”

Już niebawem, w czerwcu bieżącego roku, wystartuje kolejna edycja edukacyjnego projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, nad którym Głos Seniora objął patronat medialny. Początek bezpłatnego cyklu e-spotkań przewidziany jest na czerwiec 2020 roku.

Informacje o projekcie:

 „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” to projekt realizowany od 2013 roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym. Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy. Inicjatywa służy motywacji do zaangażowania w zdrowie poprzez pokazanie dobrych praktyk i efektów, jakie przynoszą oraz udostępnienie szeregu przydanych materiałów i narzędzi niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji działań.

Nad merytoryczną stroną projektu pracują przedstawiciele świata medycyny, Krajowi i Wojewódzcy Konsultanci Medyczni, przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, eksperci Medycyny Pracy, eksperci ds. Funduszy Europejskich, eksperci ds. prawa, eksperci BHP oraz przedstawiciele samorządów i pracodawców.

W 2020 roku organizatorzy planują zorganizować cykl e-spotkań, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia działań zdrowotnych, w tym pozyskania środków z UE na ich realizację. Zarówno udział w spotkaniach, jaki i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations, Market Access Audit w partnerskiej współpracy z Pfizer Polska Sp. z o.o która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce.

Do tej pory, w ramach projektu zorganizowanych zostało blisko 120 spotkań, debat i warsztatów w których łącznie udział wzięło ponad 30 500 osób.

Więcej informacji:

www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl
e-mail:
sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl
tel.: 731 000 658