Polski lek wspomoże leczenie koronawirusa!

Jak podaję magazyn „Do Rzeczy” polska firma Adamed, firma partnerska Głosu Seniora, posiada lek dla polskich pacjentów wspomagający leczenie zapalenia płuc powodowane przez koronawirusa.

Popularny lek, który wspomaga leczenie zakażeń wywoływanych przez koronawirusa. Producentem jest polska firma farmaceutyczna Adamed Pharma, która informuje, że zapewni zapas środka, zgodnie z potrzebami Ministerstwa Zdrowia.

13 marca 2020 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu zawierającego chlorochinę (Chloroquini phosphas). Medykament był dotychczas stosowany w leczeniu malarii i reumatoidalnego zapalenia stawów.

Decyzja polega na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2” oraz związanego z nim dawkowania produktu leczniczego. Uzasadnienie zostało oparte na analizie danych pochodzących z dotychczas opublikowanych danych klinicznych.
Produkt jest wytwarzany w zakładach produkcyjnych Adamed Pharma w Polsce i będzie dostępny dla pacjentów wymagających leczenia tym produktem w szpitalach.

Firma zadeklarowała, że zabezpieczy zapas produktu dla polskich pacjentów, zgodnie z potrzebami Ministerstwa Zdrowia i Agencji Rezerw Materiałowych. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnił, że lek będzie dostępny dla pacjentów na ten moment wyłącznie w dystrybucji szpitalnej.

Źródło: https://dorzeczy.pl/kraj/132658/jest-lek-na-zapalenie-pluc-spowodowane-koronawirusem-producentem-polska-firma.html