Konferencja „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem” już 27 stycznia w Łodzi!

Szanowni Państwo, 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Głos Seniora serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem”, która odbędzie
się 27 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 (rejestracja od godziny 9:30) w Łódzkim Domu Kultury (ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź). Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Celem przedsięwzięcia jest  propagowanie wśród władz lokalnych idei powoływania Rad Seniorów. Wykład wprowadzający wygłosi prof. Piotr Szukalski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady ds. Polityki Senioralnej. Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówi politykę państwa wobec osób starszych. Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprezentuje lokalną strategię polityki senioralnej województwa łódzkiego, zaś Janina Tropisz – Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego nakreśli rolę rad seniorów w tworzeniu warunków do aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych.

W panelu dyskusyjnym samorządowcy i przedstawiciele rd seniorów będą rozmawiać o zmieniających się potrzebach i oczekiwaniach seniorów wobec władz. Zaprezentowane zostaną także dobre praktyki w obszarze współpracy rad seniorów z samorządami.

Adresatem wydarzenia są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, członkowie rad seniorów, słuchacze UTW, klubów seniora, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Potwierdzenia udziału w konferencji można dokonywać do dnia 21 stycznia 2020 r. Formularz rejestracyjny znajduje na stronie internetowej www.nist.gov.pl . Z uwagi na liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia przerwę kawową oraz lunch. Agenda spotkania zostanie zamieszczona wkrótce na stronie www.nist.gov.pl.