IX Konferencja Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród pacjentów. To również dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Eksperci coraz częściej mówią o konieczności opieki kompleksowej nad pacjentami z niewydolnością serca.

Niewydolność serca to duży problem społeczny, z którego istnienia nie wszyscy zdajemy sobie sprawę. Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na niewydolność serca może sięgać miliona osób. Choroba ta prowadzi do postępującego uszkodzenia serca, coraz częstszych hospitalizacji i zgonu. Rocznie na niewydolność serca umiera około 60.000 Polaków, czyli ponad 160 osób dziennie. A przecież niewydolność serca umiemy skutecznie
diagnozować i leczyć, a dzięki temu znacznie spowolnić jej przebieg. To kwestia objęcia opieką chorych zagrożonych lub już cierpiących na niewydolność serca właściwą, wielokierunkową opieką.

O tym jak kompleksowo i skutecznie leczyć pacjentów z niewydolnością serca będą dyskutować eksperci, podczas IX Konferencji Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2020 roku w Warszawie. Spotkanie dedykowane jest lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom,
psychologom oraz studentom zainteresowanym niewydolnością serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

O planowanym przebiegu IX Konferencji Sekcji Niewydolności Serca opowiada Przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca PTK – dr hab. med. Przemysław Leszek, prof. IK – „Spotkanie rozpoczną warsztaty, w których eksperci przedstawią niuanse badania EKG i ECHO w grupie chorych z niewydolnością serca. W trakcie spotkania prowadzone będą nie tylko klasyczne dydaktyczne sesje wykładowe, ale równolegle omawiane i dyskutowane będą również nietypowe przypadki pacjentów z niewydolnością serca. Skorzystać będzie też można z warsztatów poświęconych terapii nerkozastępczej, wentylacji czy kontroli wszczepialnych urządzeń do elektroterapii. Uzupełnieniem będą własne prace badawcze – zgłaszane przez uczestników, a prezentowane w formie moderowanych wystąpień omawiających prezentacje plakatowe.”

Więcej informacji o Konferencji, a także możliwość rejestracji na wydarzenie dostępne są na stronie internetowej: http://konferencja.niewydolnosc-serca.pl/